Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Srbová Hana and Pirner Ivan and Zemčík Robert and Medlín Rostislav : Analysis of Morphology of Unidirectional Fiber Composites for Micromodels . Applied Mechanics 2013 : proceedings of extended abstracts, VŠB - Technical University, 2013.

Abstrakt

This work focuses on assessment of real fiber and matrix volume ratios of unidirectional fiber composites which will be used in future micromodels. Scanning electron microscopy (SEM) was employed on samples with polished cross sections. Obtained images of the various parts of the composite cross-sections are analyzed by convolution using Matlab and its Image processing toolbox. The output of this analysis is a vector of centers and radii of all fibers and subsequently the fiber and matrix volume ratios are easily determined.

Abstrakt v češtině

Práce se zaměřuje na určení skutečných objemových podílů vláken a matrice v jednosměrovém vláknovém kompozitu. Výsledky budou využity při tvorbě mikromodelů. Leštěné průřezy vzorků kompozitů byly nafoceny pomocí řádkovací elektronové mikroskopie (SEM). Získané snímky různých částí průřezu jsou analyzovány pomocí konvoluce s využitím Matlabu a Image processing toolbox. Výstupem této analýzy jsou polohy středů a poloměry všech vláken. Dále jsou určeny objemové podíly vláken a matrice.

Detail publikace

Název: Analysis of Morphology of Unidirectional Fiber Composites for Micromodels
Autor: Srbová Hana ; Pirner Ivan ; Zemčík Robert ; Medlín Rostislav
Název - česky: Analýza morfologie jednosměrového vláknového kompozitu pro mikromodely
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2013
Rok vydání: 2013
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Applied Mechanics 2013 : proceedings of extended abstracts
Nakladatel: VŠB - Technical University
/ 2015-09-29 09:26:38 /

Klíčová slova

unidirectional composite, morphology, cross section, fiber volume ratio

Klíčová slova v češtině

jednosměrové kompozity, morfologie, průřez, objemový podíl vláken

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SrbovaHana_2013_Analysisof,
 author = {Srbov\'{a} Hana and Pirner Ivan and Zem\v{c}\'{i}k Robert and Medl\'{i}n Rostislav},
 title = {Analysis of Morphology of Unidirectional Fiber Composites for Micromodels},
 year = {2013},
 publisher = {V\v{S}B - Technical University},
 journal = {Applied Mechanics 2013 : proceedings of extended abstracts},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SrbovaHana_2013_Analysisof},
}