Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Straka, O. and Šimandl, M. : Distance-based pruning for Gaussian sum method in non-Gaussian system state estimation . Proceedings of the eighth IASTED international conference on Intelligent systems and control, p. 96-101, ACTA Press, Anaheim, 2005.

Abstrakt

State estimation of the non-Gaussian systems by the Gaus- sian sum method is treated. The distance-based pruning technique is designed for an approximation of the filtering probability density function given by a weighted sum of Gaussian distributions. The technique measures signif- icance of each term of the sum using the Lissack-Fu dis- tance between the approximate filtering probability den- sity function and the filtering probability density function and prunes the insignificant terms. The paper also pro- poses a thrifty implementation of the developed technique. The distance-based pruning technique provides high ap- proximation quality in comparison with other approxima- tion techniques, moreover it achieves low computational demands as it is illustrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Je probírán odhad stavu negaussovských systémů pomocí metody gaussovských směsí. Je navržena technika prořezávání založená na vzdálenostech, která slouží k aproximaci filtrační hustoty pravděpodobnosti, která je dána ve formě směsi Gaussovských distribucí. Tato technika ohodnotí význam každého členu pomocí Lissack-Fuovy míry mezi aproximativní filtrační hustotou pravděpodobnosti a filtrační hustotou pravděpodobnosti a prořeže nevýznamné členy. Článek též navrhuje hospodárnou implementaci vyvinuté techniky. Tato technika poskytuje vysokou kvalitu aproximace ve srovnání s ostatními technikami a navíc dosahuje nízských výpočetních nároků jak je ukázáno na příkladu.

Detail publikace

Název: Distance-based pruning for Gaussian sum method in non-Gaussian system state estimation
Autor: Straka, O. ; Šimandl, M.
Název - česky: Prořezávání založené na vzdálenosti pro metodu gaussových směsí v odhadování stavu negaussovských systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 31.10.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the eighth IASTED international conference on Intelligent systems and control
Strana: 96 - 101
ISBN: 0-88986-517-5
Nakladatel: ACTA Press
Místo vydání: Anaheim
Datum: 31.10.2005 - 2.11.2005
/ /

Klíčová slova

stochastic systems, nonlinear estimation, Gaussian sum, pruning, merging, probability density function

Klíčová slova v češtině

stochastické systémy, nelineární odhad, gausovská směs, prořezávání s slučování, hustota pravděpodobnosti

BibTeX

@INPROCEEDINGS{StrakaO_2005_Distance-based,
 author = {Straka, O. and \v{S}imandl, M.},
 title = {Distance-based pruning for Gaussian sum method in non-Gaussian system state estimation},
 year = {2005},
 publisher = {ACTA Press},
 journal = {Proceedings of the eighth IASTED international conference on Intelligent systems and control},
 address = {Anaheim},
 pages = {96-101},
 ISBN = {0-88986-517-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/StrakaO_2005_Distance-based},
}