Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Straka, O. and Šimandl, M. : Sample size adaptation for particle filters . Automatic control in aerospace 2004, p. 437-442, Elsevier , Oxford, 2005.

Abstrakt

Particle filters for state estimation of discrete time dynamic stochastic systems are treated. The stress is laid on design of an algorithm for sample size adaptation. The proposed adaptation algorithm enables quality of state estimate to be independent of sampling density used in particle filter. The algorithm maintains quality of the whole set of samples generated from a sampling density with respect to the current measurement by modification of sample size. Equal estimate quality of particle filters with different sampling density achieved using the proposed adaptation algorithm is illustrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá simulačními filtry v úloze odhadu stavu diskrétních dynamických stochastických systémů. Důraz je kladen na návrh algoritmu pro adaptaci počtu vzorků. Navržený adaptační algoritmus způsobí, že kvalita odhadu stavu je nezávislá na použité vzorkovací hustotě. Algoritmus zachovává s ohledem na měření kvalitu celé množiny vzorků generovaných ze vzorkovací hustoty tím, že modifikuje počet vzorků. Na numerickém příkladu je ilustrována stejná kvalita odhadu simulačních filtrů s různými vzorkovacími hustotami použitím adaptačního algoritmu.

Detail publikace

Název: Sample size adaptation for particle filters
Autor: Straka, O. ; Šimandl, M.
Název - česky: Adaptace počtu vzorků pro simulační filtry
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 14.6.2004
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Automatic control in aerospace 2004
Strana: 437 - 442
ISBN: 0-08-044013-4
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Oxford
Datum: 14.6.2004 - 18.6.2004
/ /

Klíčová slova

state estimation, nonlinear systems, particle filters, sample sizes, probability density function, stochastic systems

Klíčová slova v češtině

odhad stavu, nelineární systémy, simulační filtry, počet vzorků, hustota pravděpodobnosti, stochastické systémy

BibTeX

@INBOOK{StrakaO_2005_Samplesize_1,
 author = {Straka, O. and \v{S}imandl, M.},
 title = {Sample size adaptation for particle filters},
 year = {2005},
 publisher = {Elsevier },
 journal = {Automatic control in aerospace 2004},
 address = {Oxford},
 pages = {437-442},
 ISBN = {0-08-044013-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/StrakaO_2005_Samplesize_1},
}