Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Straka, O. and Šimandl, M. : Particle filter adaptation based on efficient sample size . 14th IFAC symposium on system identification, p. 991-996, IFAC, Newcastle, 2006.

Abstrakt

The paper deals with the particle filter in state estimation of a discrete time nonlinear nongaussian system. The aim of the paper is to design a sample size adaptation technique to guarantee an estimate quality. The proposed sample size adaptation technique considers an unadapted particle filter with a fixed number of samples that would be drawn directly from the filtering probability density function and modifies the sample size of the adapted particle filter to keep the particle filters estimate quality identical. The adaptation technique is based on the effective sample size and utilizes the sampling probability density function and an implicit form of the filtering probability density function. Application of the particle filter with the sample size adaptation technique is illustrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá simulačními filtry v úloze odhadu stavu nelineárních negaussovských systémů. Cílem je navrhnout adaptivní techniku pro určování počtu vzorků, která by zajistila určitou kvalitu odhadu.Technika uvažuje neadaptivní simulační filtr s pevným počtem vzorků, které by byly generovány z filtrační hustoty pravděpodobnosti a upravuje počet vzorků adaptivního simulačního filtru tak, aby byla zachována kvalita odhadu. Technika je založena na efektivním počtu vzorků a využívá vzorkovací hustotu pravděpodobnosti a implicitní tvar filtrační hustoty pravděpodobnosti. Její aplikace je ilustrována v numerickém příkladě.

Detail publikace

Název: Particle filter adaptation based on efficient sample size
Autor: Straka, O. ; Šimandl, M.
Název - česky: Adaptivní simulační filtr založený na efektivním počtu vzorků
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 29.3.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: 14th IFAC symposium on system identification
Strana: 991 - 996
Nakladatel: IFAC
Místo vydání: Newcastle
Datum: 29.3.2006 - 31.3.2006
/ /

Klíčová slova

particle filters, state estimation, nonlinear systems, Monte Carlo method

Klíčová slova v češtině

simulační filtry, odhad stavu, nelineární systémy, metoda Monte Carlo

BibTeX

@INPROCEEDINGS{StrakaO_2006_Particlefilter,
 author = {Straka, O. and \v{S}imandl, M.},
 title = {Particle filter adaptation based on efficient sample size},
 year = {2006},
 publisher = {IFAC},
 journal = {14th IFAC symposium on system identification},
 address = {Newcastle},
 pages = {991-996},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/StrakaO_2006_Particlefilter},
}