Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Straka Ondřej and Šimandl Miroslav : Sequential Monte Carlo Method For State Estimation Of Nonlinear Non-Gaussian Systems . Současné trendy v technické kybernetice, vol. ;, p. 29-37, VŠB - Technická univerzita, Čeladná, 2008.

Abstrakt

The paper deals with state estimation of nonlinear non-Gaussian stochastic systems and focuses on the sequential Monte Carlo method for computation of probability density function of the state conditioned by the measurement. The method has become a popular tool for state estimation since the 1990's and represents an alternative to the standard numerical methods for solution of the Bayesian recursive relations. Although the idea of the method is very simple, there are many issues necessary to be specified before application of the method. Therefore, the goal of the paper is to provide a survey and recommendation for these specifications.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá odhadem stavu nelineárních negaussovských stochastických systémů a zaměřuje se na sekvenční metodu Monte Carlo, která poskytuje hustotu pravděpodobnosti stavu podmíněnou měřením. Tato metoda je oblíbeným nástrojem pro odhad stavu již od devadesátých let dvacátého století a představuje alternativu pro standardní numerické metody pro řešení Bayesových rekurzivních vztahů. Ačkoliv základní myšlenka metody je velice jednoduchá, před vlastní aplikací metody je nutné specifikovat několik důležitých parametrů. Tudíž cílem článku je poskytnout přehled a doporučení pro nastavení těchto parametrů.

Detail publikace

Název: Sequential Monte Carlo Method For State Estimation Of Nonlinear Non-Gaussian Systems
Autor: Straka Ondřej ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Sekvenční metoda Monte Carlo v úloze odhadu stavu nelineárních nagaussovských systémů
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Současné trendy v technické kybernetice
Číslo vydání: ;
Strana: 29 - 37
ISBN: 978-80-248-1812-2
Nakladatel: VŠB - Technická univerzita
Místo vydání: Čeladná
Datum: 12.9.2008
2011-03-15 16:21:32 / 2011-03-15 16:21:32 / 1

Klíčová slova

nonlinear state estimation, nonlinear systems, Monte Carlo method, particle filter, sample size, sampling density, resampling

Klíčová slova v češtině

nelineárníodhad stavu, nelineární systémy, metoda Monte Carlo, částicový filtr, počet vzorků, vzorkovací hustota, převzorkování

BibTeX

@INPROCEEDINGS{StrakaOndrej_2008_SequentialMonte,
 author = {Straka Ond\v{r}ej and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Sequential Monte Carlo Method For State Estimation Of Nonlinear Non-Gaussian Systems},
 year = {2008},
 publisher = {V\v{S}B - Technick\'{a} univerzita},
 journal = {Sou\v{c}asn\'{e} trendy v technick\'{e} kybernetice},
 address = {\v{C}eladn\'{a}},
 volume = {;},
 pages = {29-37},
 ISBN = {978-80-248-1812-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/StrakaOndrej_2008_SequentialMonte},
}