Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Straka Ondřej and Šimandl Miroslav and Duník Jindřich : Gaussian Mixtures Proposal Density in Particle Filter for Track-Before-Detect . FUSION: 2009 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION FUSION, VOLS 1-4, p. 270-277, IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, Seattle, WA, USA, 2009.

Další informace


Dostupnost

Abstrakt

The paper deals with state estimation for the track-before-detect approach using the particle lter. The focus is aimed at the track initiation proposal density of the particle lter which considerably affects estimate quality. The goal of the paper is to design a proposal based on a Gaussian mixture using a bank of extended Kalman lters. This leads to root mean square error lower than that achieved by usual simple track initiation proposals. Due to application of several developed techniques reducing computational requirements of the designed proposal, the Gaussian mixture particle lter also achieves lower computational requirements than ordinary particle lter. Performance of the proposed Gaussian mixture track initiation proposal in the particle lter is demonstrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Článek byl věnován problematice sledování objektů s malým poměrem signál/šum za pomoci částicových filtrů. Pozornost byla věnována zejména problematice návrhu vhodné vzorkovací hustoty filtru. Byla navržena nová vzorkovací hustota pravděpodobnosti založená na gaussovské směsi, která umožní dosáhnout lepší kvality odhadu při snížení výpočetních nároků. Navržený algoritmus byl testován za pomoci numerických příkladů.

Detail publikace

Název: Gaussian Mixtures Proposal Density in Particle Filter for Track-Before-Detect
Autor: Straka Ondřej ; Šimandl Miroslav ; Duník Jindřich
Název - česky: Aplikace částicového filtru s vzorkovací hustotou ve formě gaussovské směsi v úloze sledování s malým poměrem signál/šum
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: FUSION: 2009 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION FUSION, VOLS 1-4
Strana: 270 - 277
ISBN: 978-0-9824-4380-4
Nakladatel: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA
Místo vydání: Seattle, WA, USA
Datum: 9.7.2009
2011-03-15 16:21:45 / 2011-03-15 16:21:45 / 1

Klíčová slova

Tracking, nonlinear ltering, estimation, track-before-detect, Gaussian mixture, proposal density, particle ltering

Klíčová slova v češtině

Tracking, nonlinear ltering, estimation, track-before-detect, Gaussian mixture, proposal density, particle ltering

BibTeX

@INPROCEEDINGS{StrakaOndrej_2009_GaussianMixtures,
 author = {Straka Ond\v{r}ej and \v{S}imandl Miroslav and Dun\'{i}k Jind\v{r}ich},
 title = {Gaussian Mixtures Proposal Density in Particle Filter for Track-Before-Detect},
 year = {2009},
 publisher = {IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA},
 journal = {FUSION: 2009 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION FUSION, VOLS 1-4},
 address = {Seattle, WA, USA},
 pages = {270-277},
 ISBN = {978-0-9824-4380-4},
 note = {ISBN Aleph 978-0-9824438-0-4   /CD-ROM/
ISBN WoS   978-0-9824-4380-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/StrakaOndrej_2009_GaussianMixtures},
}