Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Straka Ondřej and Šimandl Miroslav and Duník Jindřich : Design of nonlinear global filter with nonlinear constraints . Proceedings of the IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, vol. 29, p. 314-320, Acta Press, Calgary, 2010.

Abstrakt

The paper deals with state estimation of nonlinear stochastic systems, where the state is subject to a nonlinear equality constraint reflecting some physical or technological limitations. Usually, local and global filters are designed without considering any constraint. However, recently some local filters with constraints either linear or nonlinear have emerged. The aim of the paper is to improve estimate quality by considering constraints within design of a nonlinear global filter. As a basis for the proposed constrained global filtering method, the Gaussian sum approximation technique has been chosen together with the two-step projection method for constraint application, which was originally used in the Kalman filtering framework only. The performance of the novel method compared to a standard constrained local filtering method is illustrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá odhadem stavu nelineárních stochastických systémů, kde stav vyhovuje nelineárnímu rovnostnímu omezení vycházejícímu z fyzikálních a technologických omezení. Obvykle se navrhují lokální a globální filtry bez respektování omezení, avšak v poslední době se objevily některé lokální filtry respektující lineární a nelineární omezení. Cílem článku je zvýšit kvalitu odhadu respektováním omezení již při návrhu globálního filtru. Jako základ pro návrh se využije metoda gaussovských součtů a dvoukroková projekční metoda, která byla původně používána pouze v rámci kalmanovské filtrace. Chování navržené metody v porovnání s lokálními metodami respektujícími omezení je ilustrováno v numerickém příkladu.

Detail publikace

Název: Design of nonlinear global filter with nonlinear constraints
Autor: Straka Ondřej ; Šimandl Miroslav ; Duník Jindřich
Název - česky: Návrh globálních nelineárních filtrů s nelineárními omezeními
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Proceedings of the IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control
Číslo vydání: 29
Strana: 314 - 320
ISSN: 1025-8973
Nakladatel: Acta Press
Místo vydání: Calgary
2011-03-15 16:21:57 / 2011-03-15 16:21:57 / 1

Klíčová slova

Constrained estimation, Gaussian sum method, Nonlinear filtering, State estimation, Stochastic system

Klíčová slova v češtině

odhad stavu, nelineární filtrace, omezený odhad, metoda gaussovských součtů, stochastický systém

BibTeX

@ARTICLE{StrakaOndrej_2010_Designofnonlinear,
 author = {Straka Ond\v{r}ej and \v{S}imandl Miroslav and Dun\'{i}k Jind\v{r}ich},
 title = {Design of nonlinear global filter with nonlinear constraints},
 year = {2010},
 publisher = {Acta Press},
 journal = {Proceedings of the IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control},
 address = {Calgary},
 volume = {29},
 pages = {314-320},
 ISSN = {1025-8973},
 note = {v db Scopus pod ISSN - typ J za\v{r}azen KKY pro RIV
UK: Proceedings of the IASTED international conference on modelling, identification and control, Calgary : Acta Press, 2010, ISSN1025-8973, ISBN 978-0-88986-833-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/StrakaOndrej_2010_Designofnonlinear},
}