Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Strassel, S. and Kolář, J. and Song, Z. and Barclay, L. and Glenn, M. : Structural metadata annotation: Moving beyond English . Interspeech Lisboa 2005, p. 1545-1548, ISCA, Bonn, 2005.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The goal of metadata extraction (MDE) is to enable technology that can take raw speech-to-text output and refine it into forms that are more useful to humans and to downstream automatic processes. Starting in 2003, a structural metadata annotation task was defined for English as part of the DARPA EARS Program. A significant challenge for MDE is the addition of new languages. This paper reports on work undertaken to apply MDE annotation to data from three very different languages: Mandarin Chinese, Levantine Arabic, and conversational Czech. Details of annotation task modifications are provided for each language, along with a general overview of data and annotation tools for non-English MDE.

Abstrakt v češtině

Cílem extrakce metadat (MDE) je vyvinout technologii, která výstup ze "speech-to-text" systému automaticky zpracuje do formy, která je vhodnější pro následné zpracování. Roku 2003 byl úkol anotace strukturálních metadat v řeči definován pro angličtinu v rámci projektu DARPA EARS. Významnou výzvou je přidání nových jazyků. Tento článek popisuje snahu aplikovat MDE anotaci na data ve 3 velmi rozdílných jazycích: mandarinské čínštině, levantské arabštině a hovorové češtině.

Detail publikace

Název: Structural metadata annotation: Moving beyond English
Autor: Strassel, S. ; Kolář, J. ; Song, Z. ; Barclay, L. ; Glenn, M.
Název - česky: Anotace strukturálních metadat: za hranice angličtiny
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 4.9.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Interspeech Lisboa 2005
Strana: 1545 - 1548
Nakladatel: ISCA
Místo vydání: Bonn
Datum: 4.9.2005 - 8.9.2005
/ 2008-04-18 14:24:12 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{StrasselS_2005_Structuralmetadata,
 author = {Strassel, S. and Kol\'{a}\v{r}, J. and Song, Z. and Barclay, L. and Glenn, M.},
 title = {Structural metadata annotation: Moving beyond English},
 year = {2005},
 publisher = {ISCA},
 journal = {Interspeech Lisboa 2005},
 address = {Bonn},
 pages = {1545-1548},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/StrasselS_2005_Structuralmetadata},
}