Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Střelec, M. : Využití diferenciální evoluce při odhadu neměřitelných parametrů modelu elektromagnetického ventilu . Acta Mechanica Slovaca, vol. 1-A, p. 123-130, 2007.

Abstrakt

Příspěvek se zabývá aplikací genetických algoritmů na problém odhadu neměřitelných parametrů modelu elektromagnetického ventilu. Nejprve zde bude sestaven model elektromagnetického ventilu. Model obsahuje několik neměřitelných parametrů, které jsou důležité pro analýzu stavu ventilu. Bude ukázán algoritmus diferenciální evoluce, který se jeví jako poměrně robusní metoda pro odhad neměřitelných parametrů modelu. Na závěr budou uvedeny příklady identifikace neměřitelných parametrů na modelovaném a reálném elektromagnetickém ventilu.

Abstrakt v češtině

Příspěvek se zabývá aplikací genetických algoritmů na problém odhadu neměřitelných parametrů modelu elektromagnetického ventilu. Nejprve zde bude sestaven model elektromagnetického ventilu. Model obsahuje několik neměřitelných parametrů, které jsou důležité pro analýzu stavu ventilu. Bude ukázán algoritmus diferenciální evoluce, který se jeví jako poměrně robusní metoda pro odhad neměřitelných parametrů modelu. Na závěr budou uvedeny příklady identifikace neměřitelných parametrů na modelovaném a reálném elektromagnetickém ventilu.

Detail publikace

Název: Využití diferenciální evoluce při odhadu neměřitelných parametrů modelu elektromagnetického ventilu
Autor: Střelec, M.
Název - česky: VYUŽITÍ DIFERENCIÁLNÍ EVOLUCE PŘI ODHADU NEMĚŘITELNÝCH PARAMETRŮ MODELU ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Acta Mechanica Slovaca
Číslo vydání: 1-A
Strana: 123 - 130
ISBN: 1335-2393
/ /

Klíčová slova

genetic algorithms, differential evolution, SOV model

Klíčová slova v češtině

genetické algoritmy, diferenciální evoluce, model elektromagnetického ventilu

BibTeX

@ARTICLE{StrelecM_2007_Vyuziti,
 author = {St\v{r}elec, M.},
 title = {Vyu\v{z}it\'{i} diferenci\'{a}ln\'{i} evoluce p\v{r}i odhadu nem\v{e}\v{r}iteln\'{y}ch parametr\r{u} modelu elektromagnetick\'{e}ho ventilu},
 year = {2007},
 journal = {Acta Mechanica Slovaca},
 volume = {1-A},
 pages = {123-130},
 ISBN = {1335-2393},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/StrelecM_2007_Vyuziti},
}