Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Střelec Martin and Janeček Eduard : SOV Diagnostics from Meassurement of the Operational Electrical Variables . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, vol. ;, p. 138-141, Západočeská univerzita, Srní, 2008.

Abstrakt

V příspěvku bude ukázána metoda diagnostiky elektromagnetických ventilů z měření provozních veličin. Obecně lze měřit na elektromagnetickém ventilu pouze napájecí napětí a proud tekoucí cívkou elektromagnetu. Avšak přímé určení hodnot diagnostických ukazatelů z proudu a napětí je obtížné. Proto je nutné zavést vhodně zvolené transformace těchto veličin. Příspěvek se bude zabývat vhodnými transformacemi měřitelných veličin pro snadnější určení hodnot diagnostických ukazatelů.

Abstrakt v češtině

V příspěvku bude ukázána metoda diagnostiky elektromagnetických ventilů z měření provozních veličin. Obecně lze měřit na elektromagnetickém ventilu pouze napájecí napětí a proud tekoucí cívkou elektromagnetu. Avšak přímé určení hodnot diagnostických ukazatelů z proudu a napětí je obtížné. Proto je nutné zavést vhodně zvolené transformace těchto veličin. Příspěvek se bude zabývat vhodnými transformacemi měřitelných veličin pro snadnější určení hodnot diagnostických ukazatelů.

Detail publikace

Název: SOV Diagnostics from Meassurement of the Operational Electrical Variables
Autor: Střelec Martin ; Janeček Eduard
Název - česky: Diagnostika elektromagnetických ventilů z měření provozních elektrických veličin
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách
Číslo vydání: ;
Strana: 138 - 141
ISBN: 978-80-7043-730-8
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Srní
Datum: 23.10.2008
2011-03-15 16:21:33 / 2011-03-15 16:21:33 / 1

Klíčová slova

SOV, diagnostics, force

Klíčová slova v češtině

diagnostika, elektromagnetický ventil, síla

BibTeX

@INPROCEEDINGS{StrelecMartin_2008_SOVDiagnosticsfrom,
 author = {St\v{r}elec Martin and Jane\v{c}ek Eduard},
 title = {SOV Diagnostics from Meassurement of the Operational Electrical Variables},
 year = {2008},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {Zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} \v{z}ivotnosti komponent energetick\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} v elektr\'{a}rn\'{a}ch},
 address = {Srn\'{i}},
 volume = {;},
 pages = {138-141},
 ISBN = {978-80-7043-730-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/StrelecMartin_2008_SOVDiagnosticsfrom},
}