Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Stýblo, M. : Comparison of different variants of population-based stochastic search PSO methods with respect to the processor time . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 192-206, Západočeská univerzita , Plzeň, 2006.

Abstrakt

In this paper we present comparison of different variants of population- based stochastic search technique – particle swarm optimization (PSO) method.Many comparisons have been made in this area, where appears often an idea about measuring the iterations needed to achieve some solution quality of the optimization problem. We will adopt this approach and extend the idea with the comparison from the view to the processor time needed for localisation of the optimum of the nonlinear cost function. This approach has been choosen regarding to the future intention to implement one of the PSO methods in Model-based predictive controller, where is even the limited processor time - available in each time period - critical for calculation of the fitness function optimization.

Abstrakt v češtině

V tomto textu prezentujeme porovnání různých variant populačních stochastických prohledávacích metod - částicové skupinové optimalizace (PSO). Mnoho porovnání bylo v této oblasti již provedeno, kde se často objevuje myšlenka měření počtu iterací,potřebných k dosažení určité kvality řešení optimalizačního problému. Přijmeme tento přístup a rozšíříme tuto myšlenku o porovnání z pohledu procesorového času potřebného k lokalizaci optima obecně nelineární kriteriální funkce. Tento přístup byl zvolen s ohledem na budoucí záměr - implementovat vybranou variantu PSO metody v prediktivním regulátoru, kde je právě omezené množství času, dostupné v každém vzorkovacím intervalu, kritické pro optimalizaci ztrátové funkce.

Detail publikace

Název: Comparison of different variants of population-based stochastic search PSO methods with respect to the processor time
Autor: Stýblo, M.
Název - česky: Porovnání variant populačních, stochastických PSO prohledávacích metod s ohledem na procesorový čas
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 14.12.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006
Strana: 192 - 206
ISBN: 80-7043-508-9
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
Datum: 14.12.2006 - 16.12.2006
/ /

Klíčová slova

particle swarm optimization, PSO, non-linear optimization, population-based stochastic search

Klíčová slova v češtině

částicová skupinová optimalizace, PSO, nelineární optimalizace, populační stochastické prohledávání

BibTeX

@INPROCEEDINGS{StybloM_2006_Comparisonof,
 author = {St\'{y}blo, M.},
 title = {Comparison of different variants of population-based stochastic search PSO methods with respect to the processor time},
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita },
 journal = {MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {192-206},
 ISBN = {80-7043-508-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/StybloM_2006_Comparisonof},
}