Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Švácha, J. and Šimandl, M. and Straka, O. and Flídr, M. : Nonlinear filtering toolbox for continuous stochastic systems with discrete measurements . Preprints of the 7th IFAC Symposium on advances in control education, p. 1-6, IFAC, Madrid, 2006.

Abstrakt

The paper deals with a problem of state estimation for nonlinear continuous stochastic systems with discrete-time measurements. A general recursive solution of the estimation problem given by the Bayesian rule and by the Fokker-Planck equation is described. Local estimation methods employing analytical approach to solution and global estimation methods employing analytical, numerical and simulation approaches are discussed. A software package for state estimation of continuous stochastic systems with discrete-time measurements is developed and described. It serves for system design, system simulation, estimator setup and state estimation. The package is designed to embody easily user defined estimators and thus it is suitable for estimator testing and quality comparison of different estimators. Usage of the nonlinear filtering software package is illustrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá problémem odhadu stavu nelineárních spojitých stochastických systémů s měřeními prováděnými v diskrétním čase. Je popáno obecné rekurzivní řešení, které je dáno Baysovským pravidlem a Fokker-Planckovou rovnicí. Je popsán softwareový nástroj pro tuto úlohu, která umožňuje popis a simulaci systému, návrh estimátoru a provádění esimačních experimentů. Nástro je navžen tak, aby umožňoval jednoduchý vývoj dalších estimátorů a je tedy vhodný pro jejich testování a porovnávání.

Detail publikace

Název: Nonlinear filtering toolbox for continuous stochastic systems with discrete measurements
Autor: Švácha, J. ; Šimandl, M. ; Straka, O. ; Flídr, M.
Název - česky: Toolbox pro nelineární filtraci spojitých stochastických systémů s disckrétními měřeními
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 21.6.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Preprints of the 7th IFAC Symposium on advances in control education
Strana: 1 - 6
Nakladatel: IFAC
Místo vydání: Madrid
Datum: 21.6.2006 - 23.6.2006
/ /

Klíčová slova

stochastic systems, state estimation, nonlinear filters, continuous time systems, estimation algorithms, software tools.

Klíčová slova v češtině

stochastický systém, odhad stavu, nelineární filtry, spojitý systém, algoritmus odhadu, softwareový nástroj

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SvachaJ_2006_Nonlinearfiltering,
 author = {\v{S}v\'{a}cha, J. and \v{S}imandl, M. and Straka, O. and Fl\'{i}dr, M.},
 title = {Nonlinear filtering toolbox for continuous stochastic systems with discrete measurements},
 year = {2006},
 publisher = {IFAC},
 journal = {Preprints of the 7th IFAC Symposium on advances in control education},
 address = {Madrid},
 pages = {1-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SvachaJ_2006_Nonlinearfiltering},
}