Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Švec, J. and Jurčíček, F. and Müller, L. : Parameterization of the Input in Training the HVS Semantic Parser . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 4629, p. 415-422, 2007.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The aim of this paper is to present an extension of the hidden vector state semantic parser. First, we describe the statistical semantic parsing and its decomposition into the semantic and the lexical model. Subsequently, we present the original hidden vector state parser. Then, we modify its lexical model so that it supports the use of the input sequence of feature vectors instead of the sequence of words. We compose the feature vector from the automatically generated linguistic features (lemma form and morphological tag of the original word). We also examine the effect of including the original word into the feature vector. Finally, we evaluate the modified semantic parser on the Czech Human-Human train timetable corpus. We found that the performance of the semantic parser improved significantly compared with the baseline hidden vector state parser.

Abstrakt v češtině

Cílem tohoto článku je popis rozšíření původního sémantického parseru se skrytým stavovým vektorem. Nejprve je popsáno statistické sémantické parsování a jeho dekompozice na sémantický a lexikální model. Následně popisujeme původní parser se skrytým stavovým vektorem. Poté popisujeme modifikaci jeho lexikálního modelu tak, že je možné na vstupu parseru použít posloupnost příznakových vektorů namísto posloupnosti slov. Příznakové vektory vytváříme na základě automaticky generovaných lingvistických příznaků (lemma a morfologická značka původního slova). Rovněž popisujeme vliv zahrnutí původního slova do příznakového vektoru. Na závěr práce vyhodnocujeme modifikovaný sémantický parser na českém korpusu obsahujícím dialogy týkající se příjezdů a odjezdů vlaků. Přesnost sémantického parseru vzrostla statisticky významným způsobem v porovnání s výchozím systémem – původním parserem se skrytým stavovým vektorem.

Detail publikace

Název: Parameterization of the Input in Training the HVS Semantic Parser
Autor: Švec, J. ; Jurčíček, F. ; Müller, L.
Název - česky: Parametrizace vstupu při trénování HVS sémantického parseru
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Svazek: 4629
Strana: 415 - 422
ISBN: 0302-9743
/ 2008-06-13 12:01:48 /

Klíčová slova

semantic parsing, hidden vector state model, language understanding

Klíčová slova v češtině

sémantické parsování, model se skrytým stavovým vektorem, porozumění řeči

BibTeX

@ARTICLE{SvecJ_2007_Parameterizationof,
 author = {\v{S}vec, J. and Jur\v{c}\'{i}\v{c}ek, F. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Parameterization of the Input in Training the HVS Semantic Parser},
 year = {2007},
 journal = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 pages = {415-422},
 series = {4629},
 ISBN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SvecJ_2007_Parameterizationof},
}