Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Švec, J. : Systém pro klasifikaci a segmentaci hlasových dialogů . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, 2007.

Abstrakt

Described system processes the transcription of input spoken dialogue and allows the user to split this dialogue into segments and classify these segments into target classes. These target classes are prepared as a part of specification of spoken dialogue system. The system also allows to assign some tags from specified tag set to every processed dialogue.

Abstrakt v češtině

Popsaný systém zpracovává textový přepis vstupního hlasového dialogu a umožňuje uživatel rozčlenit tento dialog do segmentů a tyto segmenty klasifikovat do cílových tříd. Tyto cílové třídy jsou připraveny jako součást specifikace hlasového dialogového systému. Tento systém rovněž umožňuje přiřadit ke každému dialogu některé značky ze specifikované množiny značek.

Detail publikace

Název: Systém pro klasifikaci a segmentaci hlasových dialogů
Autor: Švec, J.
Název - česky: Systém pro klasifikaci a segmentaci hlasových dialogů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
/ /

Klíčová slova

spoken dialogue systems

Klíčová slova v češtině

hlasové dialogové systémy

BibTeX

@MISC{SvecJ_2007_Systempro,
 author = {\v{S}vec, J.},
 title = {Syst\'{e}m pro klasifikaci a segmentaci hlasov\'{y}ch dialog\r{u}},
 year = {2007},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d Z\'{a}pado\v{c}esk\'{e} univerzity v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SvecJ_2007_Systempro},
}