Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Švec, J. : Systém pro editaci klasifikační hierarchie dialogů . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, 2007.

Abstrakt

Described system allows to build a target class hierarchy in which the dialogues in spoken language will be classified. This target classes can be obtained from existing statistics from current DTMF IVR systems (Interactive Voice Response). This system allows the analysis of absolute and relative frequencies of distinct target classes. The definition of target classes is the basis for spoken dialogue systems, which are meant to replace the existing IVR systems.

Abstrakt v češtině

Popsaný systém umožňuje vytvoření hierarchie cílových tříd, do nichž mohou být klasifikovány jednotlivé dialogy vedené v přirozeném jazyce. Tyto třídy mohou být získány z existujících statistik využití jednotlivých větví současných DTMF systémů typu IVR (Interactive Voice Response). Systém umožňuje i analýzu zastoupení jednotlivých tříd z hlediska absolutní a relativní četnosti. Definice cílových tříd tvoří základ pro vybudování hlasového dialogového systému nahrazujícího současné IVR systémy.

Detail publikace

Název: Systém pro editaci klasifikační hierarchie dialogů
Autor: Švec, J.
Název - česky: Systém pro editaci klasifikační hierarchie dialogů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
/ /

Klíčová slova

spoken dialogue systems

Klíčová slova v češtině

hlasové dialogové systémy

BibTeX

@MISC{SvecJ_2007_Systemproeditaci,
 author = {\v{S}vec, J.},
 title = {Syst\'{e}m pro editaci klasifika\v{c}n\'{i} hierarchie dialog\r{u}},
 year = {2007},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d Z\'{a}pado\v{c}esk\'{e} univerzity v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SvecJ_2007_Systemproeditaci},
}