Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Švec Jan and Zahradil Jiří : BigList: Speech-based selection of items from huge lists . Recent Advances in Signals and Systems, p. 57-62, WSEAS Press, Budapest, Hungary, 2009.

Abstrakt

In this paper we will describe the generic module of a dialogue manager that we call the BigList. It is intended to solve the isolated task of selecting one item from the huge list of items with assigned attributes. The module incorporates the asking strategy based on partially observed Markov decision process. The model uses some assumptions and simplications to achieve the computational tractability. The module is intended to completely generalize the common task of selecting the concrete item from database in spoken dialogue systems.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje obecný modul dialogového manažeru, který nazýváme BigList. Je určen k řešení izolované úlohy výběru jedné položky z rozsáhlého seznamu položek s přiřazenými atributy. Tento modul začleňuje dialogovou strategii založenou na částečně pozorovacích Markovových rozhodovacích procesech. Při návrhu modelu jsou použity některé předpoklady a zjednodušení pro dosažení nižší výpočetní slotižosti modelu. Model slouží ke kompletnímu zobecnění časté úlohy hlasových dialogových systémů pro výběr jedné konkrétní položky z databáze.

Detail publikace

Název: BigList: Speech-based selection of items from huge lists
Autor: Švec Jan ; Zahradil Jiří
Název - česky: BigList: Výběr položek z rozsáhlých seznamů pomocí řeči
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Recent Advances in Signals and Systems
Strana: 57 - 62
ISBN: 978-960-474-114-4
Nakladatel: WSEAS Press
Místo vydání: Budapest, Hungary
Datum: 5.9.2009
2011-03-15 16:21:46 / 2011-03-15 16:21:46 / 1

Klíčová slova

spoken dialogue systems

Klíčová slova v češtině

hlasové dialogové systémy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SvecJan_2009_BigListSpeech-based,
 author = {\v{S}vec Jan and Zahradil Ji\v{r}\'{i}},
 title = {BigList: Speech-based selection of items from huge lists},
 year = {2009},
 publisher = {WSEAS Press},
 journal = {Recent Advances in Signals and Systems},
 address = {Budapest, Hungary},
 pages = {57-62},
 ISBN = {978-960-474-114-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SvecJan_2009_BigListSpeech-based},
}