Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Švec Jan and Jurčíček Filip : Extended Hidden Vector State Parser . Text, Speech and Dialogue, p. 403-410, Springer, Plzeň, 2009.

Abstrakt

The key component of a spoken dialogue system is a spoken understanding module. There are many approaches to the understanding module design and one of the most perspective is a statistical based semantic parsing. This paper presents a combination of a set of modications of the hidden vector state (HVS) parser which is a very popular method for the statistical semantic parsing. This paper describes the combination of three modications of the basic HVS parser and proves that these changes are almost independent. The proposed changes to the HVS parser form the extended hidden vector state parser (EHVS). The performance of the parser increases from 47.7% to 63.1% under the exact match between the reference and the hypothesis semantic trees evaluated using Human-Human Train Timetable corpus. In spite of increased performance, the complexity of the EHVS parser increases only linearly. Therefore the EHVS parser preserves simplicity and robustness of the baseline HVS parser.

Abstrakt v češtině

Klíčovou součástí hlasového dialogového systému je modul porozumění mluvené řeči. Mezi mnoha přístupy k návrhu modulu porozumění je jeden z nejperspektivnějších statisticky založený sémantický parsing. Tento článek popisuje kombinaci různých modifikací původního parseru se skrytým stavovým vektorem, který je v současnosti velmi populární metodou sémantického parsování. Tento článek popisuje kombinaci tří modifikací výchozího HVS parseru a ukazuje, že tyto modifikace jsou téměř nezávislé. Navrhované změny HVS parseru tvoří rozšířený parser se skrytým stavovým vektorem (EHVS). Přesnost parseru vzrostla z 47.7% na 63.1% při uvažování přesné shody mezi referenčním a hypotetickým sémantickým stromem. Přesnost byla vyhodnocena za použití českého korpusu dialogů typu člověk-člověk v oblasti informací o vlakových spojeních. I přes nárůst přesnosti vzrostla složitost modelu pouze lineárně a tedy EHVS parser zachovává jednoduchost a robustnost výchozího HVS parseru.

Detail publikace

Název: Extended Hidden Vector State Parser
Autor: Švec Jan ; Jurčíček Filip
Název - česky: Rozšířený parser se skrytým stavovým vektorem
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Text, Speech and Dialogue
Strana: 403 - 410
ISBN: 978-3-642-04207-2
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Plzeň
2011-03-15 16:21:45 / 2011-03-15 16:21:45 / 1

Klíčová slova

semantic parsing, dialogue systems, HVS parser

Klíčová slova v češtině

sémantický parser, dialogové systémy, HVS parser

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SvecJan_2009_ExtendedHidden,
 author = {\v{S}vec Jan and Jur\v{c}\'{i}\v{c}ek Filip},
 title = {Extended Hidden Vector State Parser},
 year = {2009},
 publisher = {Springer},
 journal = {Text, Speech and Dialogue},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {403-410},
 ISBN = {978-3-642-04207-2},
 note = {LNCS 5729, ISSN 0302-9743
z\'{a}znam byl UK p\v{r}e\v{r}azen a dopln\v{e}n o UT ISI na \v{z}\'{a}dost prof. Psutky},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SvecJan_2009_ExtendedHidden},
}