Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Švejda Martin : Kinematic analysis of walking unit parallel robot . The 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences, vol. ;, p. 60-65, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2008.

Abstrakt

This paper deals with an industrial robot based on a parallel kinematic structure (so-called "walking unit" parallel robot). There is shown basic kinematic analysis. The number of degrees of freedom is discussed through a Grübler's formula. Further, inverse and direct kinematic solutions are shown.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zabývá paralelní kinematickou strukturou průmysového robota (tzv. kráčející jednotka). V článku je ukázána základní kinematická analýza. Počet stupňů volnosti je odvozen pomocí Grüblerovy věty. Dále je řešena zpětná a přímá kinematická úloha.

Detail publikace

Název: Kinematic analysis of walking unit parallel robot
Autor: Švejda Martin
Název - česky: Kinematická analýza paralelní kráčející jednotky
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: The 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences
Číslo vydání: ;
Strana: 60 - 65
ISBN: 978-80-7043-698-1
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Místo vydání: Plzeň
Datum: 11.11.2008
2011-03-15 16:21:33 / 2011-03-15 16:21:33 / 1

Klíčová slova

parallel robot, walking unit, degrees of freedom, inverse kinematics, direct kinematics

Klíčová slova v češtině

paralelní robot, kráčející jednotka, stupně volnosti, inverzní kenematika, přímá kinematika

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SvejdaMartin_2008_Kinematicanalysisof,
 author = {\v{S}vejda Martin},
 title = {Kinematic analysis of walking unit parallel robot},
 year = {2008},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 journal = {The 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences},
 address = {Plze\v{n}},
 volume = {;},
 pages = {60-65},
 ISBN = {978-80-7043-698-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SvejdaMartin_2008_Kinematicanalysisof},
}