Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Švejda Martin : Application of Output Tracking for DC Motor with Flexible Shaft . 17th International Conference on Process Control 2009, p. 464-470, Slovak University of Technology, Štrbské Pleso, SK, 2009.

Abstrakt

The paper deals with the application of the output tracking method for the controlled system represented by the DC motor with a flexible shaft. The proposed output tracking method uses the known results of the state coordinate transformation and tracking convergence for an integrator chain. The control law is designed in such a way that ensures the tracking error to converge to zero exponentially. The robustness of the proposed method is discussed. At last, the simulation results are presented for the controlled system without uncertainties and for the perturbed controlled system with one unknown parameter of the flexible shaft.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá sledováním zadané trajektorie výstupem řízeného systému reprezentovaného SS motorem s pružnou hřídelí. Předložená metoda sledování využívá velmi dobře známé výsledky stavové transformace a metody sledování trajektorie pro řetěz integrátorů. Řízení je navrženo tak, aby zajistilo exponenciální konvergenci chyby sledování k nule. Robustnost předložené metody je diskutována. Na závěr jsou prezentovány výsledky simulací pro systém bez neurčitostí a pro systém s jedním neurčitým parametrem pružné hřídele.

Detail publikace

Název: Application of Output Tracking for DC Motor with Flexible Shaft
Autor: Švejda Martin
Název - česky: Aplikace sledování trajektorie pro SS motor s pružnou hřídelí
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: 17th International Conference on Process Control 2009
Strana: 464 - 470
ISBN: 978-80-227-3081-5
Nakladatel: Slovak University of Technology
Místo vydání: Štrbské Pleso, SK
Datum: 12.6.2009
2011-03-15 16:21:46 / 2011-03-15 16:21:46 / 1

Klíčová slova

output tracking, DC motor with, flexible shaft, normal form, integration chain, robustness

Klíčová slova v češtině

output tracking, DC motor with, flexible shaft, normal form, integration chain, robustness

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SvejdaMartin_2009_ApplicationofOutput,
 author = {\v{S}vejda Martin},
 title = {Application of Output Tracking for DC Motor with Flexible Shaft},
 year = {2009},
 publisher = {Slovak University of Technology},
 journal = {17th International Conference on Process Control 2009},
 address = {\v{S}trbsk\'{e} Pleso, SK},
 pages = {464-470},
 ISBN = {978-80-227-3081-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SvejdaMartin_2009_ApplicationofOutput},
}