Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tihelka, D. and Matoušek, J. : The analysis of synthetic speech distortions . Speech Processing, proceedings of 13th Czech - German Workshop, p. 124-129, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.

Abstrakt

To achieve naturalness of speech generated by ARTIC TTS, there is a need to analyze the phenomena causing the deterioration of naturalness. By locating and precisely determining the places which have a disruptive effect, there is a possibility to analyze such phenomena. The analysis of the source of the problems can then establish whether the disruption was caused by the use of a unit in an unsuitable context, by inaccurate segmentation of a unit, by extensive modification of a unit, by spectral discontinuity at the place of concatenation or by any other factor. It is important for the focusing of our further effort on the elimination of the problem by an appropriate method such as unit selection, increase of segmentation accuracy, etc. For the purposes of analysis, we asked several listeners to identify as precisely as possible the places which they did not like in the synthetic speech, and to describe the reason why they did not like them.

Abstrakt v češtině

K dosažení přirozenosti řeči generované TTS systémem ARTIC je nutné analyzovat jevy, které způsobují snižování přirozenosti. Lokalizací a přesným určením míst, které mají v řeči rušivý vliv, je možné tyto jevy analyzovat. Analýza zdroje problémů pak může určit, jestli je rušivé místo způsobeno použitím jednotky ve špatném kontextu, nepřesnou segmentací, nadměrnou modifikací jednotek, spektrální nespojitostí v místě řetězení nebo jinými faktory. Je to důležité proto, aby se naše úsilí mohlo dále zaměřit na vhodnou metodu eliminace těchto problémů, jako například výběr jednotek, zvyšování přesnosti segmentace, atd. Pro analýzu těchto problémů jsme požádali několik posluchačů, aby co nejpřesněji identifikovali místa, která se jim v syntetické řeči nelíbí a popsali důvod proč tomu tak je.

Detail publikace

Název: The analysis of synthetic speech distortions
Autor: Tihelka, D. ; Matoušek, J.
Název - česky: Analýza zkreslení v syntetické řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Speech Processing, proceedings of 13th Czech - German Workshop
Strana: 124 - 129
ISBN: 80-86269-11-6
Nakladatel: Academy of Sciences of the Czech Republic
Místo vydání: Prague
Datum: 13.9.2004 - 15.9.2004
/ 2008-05-19 15:29:15 /

Klíčová slova

naturalness of synthetic speech, naturalness deterioration, speech modification, perceptual discontinuity, unaccurate segmentation, pitch-mark detection errors, listening tests

Klíčová slova v češtině

přirozenost syntetické řeči, zhoršení přirozenosti, modifikace řeči, percepční nespojitost, nepřesná segmentace, chyba detekce pitch-marku, poslechové testy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{TihelkaD_2004_Theanalysisof,
 author = {Tihelka, D. and Matou\v{s}ek, J.},
 title = {The analysis of synthetic speech distortions},
 year = {2004},
 publisher = {Academy of Sciences of the Czech Republic},
 address = {Prague},
 pages = {124-129},
 booktitle = {Speech Processing, proceedings of 13th Czech - German Workshop},
 ISBN = {80-86269-11-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TihelkaD_2004_Theanalysisof},
}