Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tihelka, D. and Matoušek, J. : The design of Czech language formal listening tests for the evaluation of TTS systems . LREC 2004, proceedings of 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, p. 2099-2102, European Language Resources Association, Lisbon, 2004.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper presents an attempt to design listening tests for the Czech synthesis speech evaluation. The design is based on standardized and widely used listening tests for English; therefore, we can benefit from the advantages provided by standards. Bearing the Czech language phenomena in mind, we filled the standard frameworks of several listening tests, especially the MRT (Modified Rhyme Test) and the SUS (Semantically Unpredictable Sentences) test; the Czech National Corpus was used for this purpose. Designed tests were instantly used for real tests in which 88 people took part, a procedure which proved correct. This was the first attempt to design Czech listening tests according to given standard frameworks and it was successful.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje návrh poslechových testů používaných k hodnocení synthetické řeči. Návrh je založen na standardních a masově používaných poslechových testech pro angličtinu, čímž můžeme těžit z výhody standardizace. S využitím Českého národního korpusu jsme naplnili standardní skelet několika poslechových testů, MRT (Modified Rhyme Test) a SUS (Semantically Unpredictable Sentences), přičemž jsme měli na paměti specifika českého jazyka. Navržené testy byly bezprostředně použity v reálných testech, kterých se účastnilo 88 posluchačů. Toto byl první pokus o návrh českých poslechových testů podle standardního skeletu a byl úspěšný.

Detail publikace

Název: The design of Czech language formal listening tests for the evaluation of TTS systems
Autor: Tihelka, D. ; Matoušek, J.
Název - česky: Návrh oficiálních českých poslechových testů k hodnocení TTS systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 26.5.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: LREC 2004, proceedings of 4th International Conference on Language Resources and Evaluation
Strana: 2099 - 2102
ISBN: 2-9517408-1-6
Nakladatel: European Language Resources Association
Místo vydání: Lisbon
Datum: 26.5.2004 - 28.2.2004
/ 2015-03-06 09:37:58 /

Klíčová slova

Synthetic speech quality assessment, Listening tests, MRT (Modified Rhyme Test), SUS (Semantically Unpredictable Sentences), MOS (Mean Opinion Score), CCR (Comparison Category Rating), The Czech National Speech Corpus

Klíčová slova v češtině

Hodnocení kvality syntetické řeči, poslechové testy, MRT, SUS, MOS, CCR, Český národní korpus

BibTeX

@INPROCEEDINGS{TihelkaD_2004_ThedesignofCzech,
 author = {Tihelka, D. and Matou\v{s}ek, J.},
 title = {The design of Czech language formal listening tests for the evaluation of TTS systems},
 year = {2004},
 publisher = {European Language Resources Association},
 address = {Lisbon},
 pages = {2099-2102},
 booktitle = {LREC 2004, proceedings of 4th International Conference on
Language Resources and Evaluation},
 ISBN = {2-9517408-1-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TihelkaD_2004_ThedesignofCzech},
}