Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tihelka, D. and Matoušek, J. : Diphones vs. triphones in Czech unit selection TTS . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 9th International Conference TSD 2006, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 4188, p. 531-538, Springer-Verlag Berlin Hiedelberg 2006, Germany, 2006.

Abstrakt

When we started to deal with the unit selection technique in ARTIC TTS, the question of the choice of the unit type used within the system was being dealt with. Although the basic version of our TTS system is based on triphones, we decided on the use of diphones in unit selection -- mainly due to our concerns about the susceptibility of the unit selection technique to segmentation inaccuracies, and due to a limited experience with the overall system behaviour. However, we also planned to examine the possibilities of the use of triphones. As the first version of our unit selection is being built at present, this paper will examine whether the use of diphones can bring a significant advantage over the use of triphones, and whether there is a clear reason why one type of units behaves better than the other.

Abstrakt v češtině

Když jsme se začali zabývat přístupem dynamického výběru jednotek v TTS systému ARTIC, řešili jsme také otázku volby typu řečových jednotek použitých v tomto systému. A ačkoli je základní verze našeho systému založena na trifónech, rozhodli jsme se v dynamickém výběru jednotek použít difóny - především kvůli obavám o citlivosti algoritmu výběru na nepřesnosti segmentace, a také kvůli našim omezeným zkušenostem s celkovým chováním systému. Nicméně jsme plánovali prozkoumat také možnosti použití trifónů. Protože první verze dynamického výběru jednotek je již vytvořena, prozkoumáme v tomto článku jestli použití difónů může přinést významné výhody oproti trifónům, a jestli je nějaký zřejmý důvod, proč se jeden typ jednotek chová lépe než druhý.

Detail publikace

Název: Diphones vs. triphones in Czech unit selection TTS
Autor: Tihelka, D. ; Matoušek, J.
Název - česky: Difóny vs. trifóny v českém TTS systému založeném na dynamickém výběru jednotek
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 11.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 9th International Conference TSD 2006
Svazek: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Číslo vydání: 4188
Strana: 531 - 538
ISBN: 0302-9743
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer-Verlag Berlin Hiedelberg 2006
Místo vydání: Germany
Datum: 11.9.2006 - 15.9.2006
/ 2008-05-20 10:13:20 /

Klíčová slova

unit selection, ARTIC TTS, diphones, triphones quality of speech, speed of selection algorithm, appropriate features

Klíčová slova v češtině

dynamický výběr jednotek, ARTIC TTS, difóny, trifóny, kvalita syntetické řeči, rychlost algoritmu výběru, vhodné příznaky

BibTeX

@INPROCEEDINGS{TihelkaD_2006_Diphonesvs,
 author = {Tihelka, D. and Matou\v{s}ek, J.},
 title = {Diphones vs. triphones in Czech unit selection TTS},
 year = {2006},
 publisher = {Springer-Verlag Berlin Hiedelberg 2006},
 address = {Germany},
 volume = {4188},
 pages = {531-538},
 booktitle = {Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 9th International Conference TSD 2006},
 series = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 ISBN = {0302-9743},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TihelkaD_2006_Diphonesvs},
}