Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tihelka, D. : Corpus-based Approach to Unit Selection Speech Unit Inventory Reduction in ARTIC TTS . Speech Processing, proceedings of 17th Czech - German Workshop, p. 160-167, Institute of Photonics and Electronics AS CR, Prague, 2007.

Abstrakt

The present paper examines the ways of reducing the size of large speech unit inventories used by the unit selection approach. It discusses the technique based on keeping candidates most frequently chosen by the selection module when synthesizing large text. Its suitability is validated by experiment, and the results are evaluated from the point of view of inventory size reduction and unit selection synthesis acceleration; the inventory size was approximatelly halved and speed was doubled while still keeping 90% of the most frequently used candidates for each unit.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá způsoby redukce velikosti rozsáhlých inventářů řečových jednotek, které se používají v přístupu dynamického výběru jednotek. Článek diskutuje techniku založenou na uchování nejčastěji používaných kandidátů, které vybral algoritmus výběru jednotek při syntéze rozsáhlého textu. Vhodnost postupu je ověřena experimentem a výsledky jsou hodnoceny z hlediska redukce velikosti inventáře a rychlosti syntézy - velikost inventáře je redukována přibližně na polovinu a rychlost je zhruba zdvojnásobena, přičemž je v inventáři stále zachováno 90% nejčastěji používaných kandidátů.

Detail publikace

Název: Corpus-based Approach to Unit Selection Speech Unit Inventory Reduction in ARTIC TTS
Autor: Tihelka, D.
Název - česky: Korpusově orientovaná redukce inventáře řečových jednotek v TTS ARTIC s dynamickým výběrem jednotek
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 19.9.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Speech Processing, proceedings of 17th Czech - German Workshop
Strana: 160 - 167
ISBN: 978-80-86269-00-9
Nakladatel: Institute of Photonics and Electronics AS CR
Místo vydání: Prague
Datum: 19.9.2007 - 21.9.2007
/ 2008-05-19 15:54:30 /

Klíčová slova

unit selection, speech inventory, candidate use frequency, size, speed optimalization

Klíčová slova v češtině

dynamický výběr jednotek, inventář řečových jednotek, četnost použití kandidátů, optimalizace velikosti, rychlosti

BibTeX

@INPROCEEDINGS{TihelkaD_2007_Corpus-basedApproach,
 author = {Tihelka, D.},
 title = {Corpus-based Approach to Unit Selection Speech Unit Inventory Reduction in ARTIC TTS},
 year = {2007},
 publisher = {Institute of Photonics and Electronics AS CR},
 address = {Prague},
 pages = {160-167},
 booktitle = {Speech Processing, proceedings of 17th Czech - German Workshop},
 ISBN = {978-80-86269-00-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TihelkaD_2007_Corpus-basedApproach},
}