Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tihelka, D. and Matoušek, J. and Kala, J. : Quality Deterioration Factors in Unit Selection Speech Synthesis . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 10th International Conference TSD 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 4629, p. 508-515, Springer-Verlag Berlin Hiedelberg 2007, 2007.

Abstrakt

The purpose of the present paper is to examine the relationships between target and concatenation costs and the quality (with focus on naturalness) of generated speech. Several synthetic phrases were examined by listeners with the aim to find unnatural artefacts in them, and the mutual relation between the artefacts and the behaviour of features used in given unit selection algorithm was examined.

Abstrakt v češtině

Cílem příspěvku je prozkoumat vztahy mezi chováním cen cíle a řetězení a kvalitou generované řeči (s důrazem na přirozenost). V několika syntetických frázích byly posluchači hledány a hodnoceny nepřirozeně znějící artefakty a poté byly hledány vzájemné vztahy mezi těmito artefakty a chováním příznaků v daném algoritmu dynamického výběru jednotek.

Detail publikace

Název: Quality Deterioration Factors in Unit Selection Speech Synthesis
Autor: Tihelka, D. ; Matoušek, J. ; Kala, J.
Název - česky: Faktory způsobující degradaci kvality v syntéze řeči výběrem jednotek
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 10th International Conference TSD 2007
Svazek: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Číslo vydání: 4629
Strana: 508 - 515
ISBN: 0302-9743
Nakladatel: Springer-Verlag Berlin Hiedelberg 2007
/ 2008-05-20 10:13:36 /

Klíčová slova

speech synthesis, unit selection, quality evaluation, unnatural artefacts, target, concatenation cost

Klíčová slova v češtině

syntéza řeči, dynamický výběr jednotek, nepřirozené artefakty, cena cíle, řetězení

BibTeX

@INPROCEEDINGS{TihelkaD_2007_QualityDeterioration,
 author = {Tihelka, D. and Matou\v{s}ek, J. and Kala, J.},
 title = {Quality Deterioration Factors in Unit Selection Speech Synthesis},
 year = {2007},
 publisher = {Springer-Verlag Berlin Hiedelberg 2007},
 volume = {4629},
 pages = {508-515},
 booktitle = {Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 10th International Conference TSD 2007},
 series = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 ISBN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TihelkaD_2007_QualityDeterioration},
}