Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tomas Ryba and Zdenek Krnoul : Segmentation of shoulder MRI data for musculoskeletal model adaptation . BIOIMAGING 2019 - 6th International Conference on Bioimaging, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019, SCITEPRESS - Science and Technology Publications, Lda., 2019.

Abstrakt

Applying image processing techniques to medical images has already brought many useful applications. This work is focused on using these methods in the process of adapting a musculoskeletal model of the shoulder joint. Comparing the model of healthy individuals and the patient with joint damage leads to a subject-specific convalescence treatment. This work describes the procedure for segmentation of magnetic resonance imaging (MRI) of the shoulder joint. Firstly three bones inside the shoulder area: humerus, clavicle, scapula are identified and thereby it provides initial reference objects. A major step is the segmentation of the deltoid muscle needed for the subsequent adaptation of the musculoskeletal model. This step is challenging in terms of image processing due to the closeness of soft tissues, which are almost identical in intensity and the boundaries between them are often barely visible. The approach to resolving this problem is described and possible improvements and future work are described.

Abstrakt v češtině

Použití technik zpracování obrazu na lékařské obrazy již přineslo mnoho užitečných aplikací. Tato práce je zaměřena na využití těchto metod v procesu adaptace muskuloskeletálního modelu ramenního kloubu. Porovnání modelu zdravých jedinců a pacienta s poškozením tohoto kloubu vede k novým postupům rekonvalescence specifické pro pacienta. Tato práce popisuje techniku segmentace obrazu magnetické rezonance (MRI) ramenního kloubu. Nejprve jsou identifikovány tři kosti uvnitř oblasti ramene: humerus, klíční kost, lopatka, a tím se poskytují počáteční referenční objekty. Hlavním krokem je segmentace deltoidního svalu potřebná pro následnou adaptaci muskuloskeletálního modelu. Tento krok je náročný, pokud jde o zpracování obrazu, vzhledem k blízkosti měkkých tkání, které jsou téměř identické co do intenzity a hranice mezi nimi jsou často stěží viditelné. Je popsán přístup k řešení tohoto problému a jsou popsána možná vylepšení a budoucí práce.

Detail publikace

Název: Segmentation of shoulder MRI data for musculoskeletal model adaptation
Autor: Tomas Ryba ; Zdenek Krnoul
Název - česky: Segmentace MRI dat ramene určená pro adaptaci muskuloskeletálního modelu
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2019
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: BIOIMAGING 2019 - 6th International Conference on Bioimaging, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019
DOI: 10.5220/0007580701550160
Nakladatel: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, Lda.
/ 2020-04-15 12:04:07 /

Klíčová slova

Clavicle, Deltoid Muscle, Humerus, Image Segmentation, Medical Imaging, MRI, Scapula

Klíčová slova v češtině

Registrace obrazu, Zobrazování magnetickou rezonancí, Segmentace lékařských obrazů

BibTeX

@INPROCEEDINGS{TomasRyba_2019_Segmentationof,
 author = {Tomas Ryba and Zdenek Krnoul},
 title = {Segmentation of shoulder MRI data for musculoskeletal model adaptation},
 year = {2019},
 publisher = { SCITEPRESS - Science and Technology Publications, Lda.},
 journal = {BIOIMAGING 2019 - 6th International Conference on Bioimaging, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019},
 doi = {10.5220/0007580701550160},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TomasRyba_2019_Segmentationof},
}