Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Trmal, J. and Zelinka, J. and Psutka Josef V. and Müller, L. : Comparison between GMM and decision graphs based silence/speech detection method . Proceedings of the 11th international conference "Speech and computer" SPECOM'2006, p. 376-379, Anatolya Publishers, St. Petersburg, 2006.

Abstrakt

In the paper two contributions to silence detection problematics are described. The first contribution is a classifier based on decision graphs construction. Furthermore we performed the Independent Component Analysis on MFCC parameterization of used speech corpus and evaluated the influence of this method on voice activity detection accuracy. For experiments we used the decision graphs and HMM based classifier.

Abstrakt v češtině

V práci jsou popsány dva příspěvky do problematiky detekce řeči a ticha. Prvním příspěvkem je klasifikátor založený na rozhodovacích grafech. Navíc byla provedena analýza nezávislých komponent na MFCC parametrizaci použitého řečového korpusu a následně byl vyhodnocen vliv této analýzy na přesnost detekce. V experimentech byl použit jednak detektor založený na rozhodovacích grafech a jednak HMM klasifkátor.

Detail publikace

Název: Comparison between GMM and decision graphs based silence/speech detection method
Autor: Trmal, J. ; Zelinka, J. ; Psutka Josef V. ; Müller, L.
Název - česky: Porovnání mezi VAD metodami založenými na GMM a nebo BDG
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 25.6.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 11th international conference "Speech and computer" SPECOM'2006
Strana: 376 - 379
ISBN: 5-7452-0074-X
Nakladatel: Anatolya Publishers
Místo vydání: St. Petersburg
Datum: 25.6.2006 - 29.6.2006
/ 2011-06-09 12:56:19 /

Klíčová slova

independent component analysis, voice activity detection, binary decision graphs

Klíčová slova v češtině

analýza nezávislých komponent, detekce řečové aktivity, binární rozhodovací grafy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{TrmalJ_2006_Comparisonbetween,
 author = {Trmal, J. and Zelinka, J. and Psutka Josef V. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Comparison between GMM and decision graphs based silence/speech detection method},
 year = {2006},
 publisher = {Anatolya Publishers},
 journal = {Proceedings of the 11th international conference "Speech and computer" SPECOM'2006},
 address = {St. Petersburg},
 pages = {376-379},
 ISBN = {5-7452-0074-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TrmalJ_2006_Comparisonbetween},
}