Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Trmal, J. and Vaněk, J. and Müller, L. and Zelinka, J. : Independent components for acoustic modeling . Interspeech, vol. 1, p. 2486-2489, ISCA, Bonn, 2006.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

In the paper, we present a comparative study of several methods used nowadays in the field of feature and information extraction. We compared several Independent Component Analysis (ICA) algorithms together with the commonly used Principal Component Analysis (PCA) algorithm in two real-world tasks. The first task was a Voice Activity Detection (VAD), the second is Speaker Verification and Recognition (SVR). The VAD system as well as the SVR system benefited from the ICA decompositions. Moreover, a brief comparison of the information extraction ability is described.

Abstrakt v češtině

V článku prezentujeme komparativní studii nekolika dnes používaných metod pro extrakci a selekci příznaků. Porovnali jsme řadu ICA algoritmů oproti běžně používaným metodám DCT a PCA. Porovnání bylo provedeno na dvou úlohách. Jedná se jednak o úlohu verifikace řečníka a jednak o úlohu detekce řeči. Přesnost těchto systémů byla námi zvolenou metodikou významně pozitivně ovlivněna a to jen za cenu velmi mírně zvýšených nároků. Navíc, kde to bylo možné, jsme provedli stručné porovnání schopností extrahovat pro danou úlohu užitečnou informaci.

Detail publikace

Název: Independent components for acoustic modeling
Autor: Trmal, J. ; Vaněk, J. ; Müller, L. ; Zelinka, J.
Název - česky: Nezávislé komponenty v akustickém modelování
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 17.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Interspeech
Číslo vydání: 1
Strana: 2486 - 2489
ISBN: 1990-9772
ISSN: 1990-9772
Nakladatel: ISCA
Místo vydání: Bonn
Datum: 17.9.2006 - 21.9.2006
/ 2012-02-17 11:13:50 /

Klíčová slova

independent components, principal components, ICA, linear transforms, speaker verification, recognition, voice activity detection

Klíčová slova v češtině

nezávislé komponenty, ICA, PCA, lineární transformace, verifikace, rozpoznávání řečníka, detekce řečové aktivity

BibTeX

@ARTICLE{TrmalJ_2006_Independent,
 author = {Trmal, J. and Van\v{e}k, J. and M\"{u}ller, L. and Zelinka, J.},
 title = {Independent components for acoustic modeling},
 year = {2006},
 publisher = {ISCA},
 journal = {Interspeech},
 address = {Bonn},
 volume = {1},
 pages = {2486-2489},
 ISBN = {1990-9772},
 ISSN = {1990-9772},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TrmalJ_2006_Independent},
}