Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Trmal, J. and Zelinka, J. and Vaněk, J. and Müller, L. : Silence/speech detection method based on set of decision graphs . Lecture Notes in Artificial Intelligence, Lecture notes in artificial intelligence. 0302-9743 ; 4188, 4188, p. 539-546, Springer, Berlin, 2006.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

In the paper we demonstrate a complex supervised learning method based on a binary decision graphs. This method is employed in construction of a silence/speech detector. Performance of the resulting silence/speech detector is compared with performance of common silence/speech detectors used in telecommunications and with a detector based on HMM and a bigram silence/speech language model. Each non-leaf node of a decision graph has assigned a question and a sub-classifier answering this question. We test three kinds of these sub-classifiers: linear classifier, classifier based on separating quadratic hyper-plane (SQHP), and Support Vector Machines (SVM) based classifier. Moreover, besides usage of a single decision graph we investigate application of a set of binary decision graphs.

Abstrakt v češtině

V práci demonstrujeme komplexní metodu strojového učení založenou na množině binárních rozhodovacích grafů. Tato metoda je využita při konstrukci detektoru řeči a ticha. Přesnost výsledného detektoru je porovnána s přesností bežných metod pro detekci ticha a řeči používaných v prostředí telekomunikací a s detektorem založeným na HMM s bigramových pseudo-jazykovým modelem.

Detail publikace

Název: Silence/speech detection method based on set of decision graphs
Autor: Trmal, J. ; Zelinka, J. ; Vaněk, J. ; Müller, L.
Název - česky: Metoda detekce řeči a ticha založená na množině rozhodovacích grafů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 11.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Edice: Lecture notes in artificial intelligence. 0302-9743 ; 4188
Svazek: 4188
Strana: 539 - 546
ISBN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin
Datum: 11.9.2006 - 15.9.2006
/ 2012-02-17 11:12:32 /

Klíčová slova

binary decision graphs, voice activity detection, support vector machines, G.729, AMR, adaptive multi-rate

Klíčová slova v češtině

binární rozhodovací grafy, detekce řečové aktivity, support vector machones, G.729, AMR, adaptive multi-rate

BibTeX

@ARTICLE{TrmalJ_2006_Silencespeech,
 author = {Trmal, J. and Zelinka, J. and Van\v{e}k, J. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Silence/speech detection method based on set of decision graphs},
 year = {2006},
 publisher = {Springer},
 journal = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 address = {Berlin},
 pages = {539-546},
 series = {4188},
 ISBN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TrmalJ_2006_Silencespeech},
}