Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tůma, F. : Automatické řízení 1 . p. 231, Západočeská univerzita, Plzeň, 2003.

Abstrakt

Předmět Automatické řízení buduje ucelenou teorii spojitých lineárních dynamických systémů. Popis systémů, jejich modely a počítačové simulace. Typové řízené soustavy, jejich dynamické vlastnosti a charakteristiky, identifikace parametrů. Stabilita a kvalita systémů. Návrh optimálních zpětnovazebních řídicích systémů pro průmyslové aplikace, regulátor PID a jeho optimální nastavení.

Detail publikace

Název: Automatické řízení 1
Autor: Tůma, F.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Učební text, skripta, výukový program, příručka
Strana: 231
ISBN: 80-7082-953-2
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
/ /

Klíčová slova

Linear system, automatic control, stability, quality, PID controllers.

Klíčová slova v češtině

Lineární systémy, automatické řízení, stabilita, klalita, PID regulátory.

BibTeX

@MISC{TumaF_2003_Automaticke,
 author = {T\r{u}ma, F.},
 title = {Automatick\'{e} \v{r}\'{i}zen\'{i} 1},
 year = {2003},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {231},
 ISBN = {80-7082-953-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2003_Automaticke},
}