Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tůma, F. and Tůma, P. : Fuzzy approach to automatic control . Proceedings of International Carpathian Control Conference, p. 594-597, Technical University of Košice, Košice, 2003.

Abstrakt

Usability of fuzzy approach to the automatic control is presented by design of fuzzy PID regulator compared with continuous and discrete PID regulator.

Abstrakt v češtině

-

Detail publikace

Název: Fuzzy approach to automatic control
Autor: Tůma, F. ; Tůma, P.
Název - česky: Fuzzy přístup k automatickému řízení
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 26.5.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of International Carpathian Control Conference
Strana: 594 - 597
ISBN: 80-7099-509-2
Nakladatel: Technical University of Košice
Místo vydání: Košice
Datum: 26.5.2003 - 29.5.2003
/ /

Klíčová slova

uncertainty, models of situation, fuzzy sets, fuzzy PID regulator

Klíčová slova v češtině

neurčitost, modely situace, fuzzy množiny, fuzzy PID regulátor

BibTeX

@INPROCEEDINGS{TumaF_2003_Fuzzyapproachto,
 author = {T\r{u}ma, F. and T\r{u}ma, P.},
 title = {Fuzzy approach to automatic control},
 year = {2003},
 publisher = {Technical University of Ko\v{s}ice},
 journal = {Proceedings of International Carpathian Control Conference},
 address = {Ko\v{s}ice},
 pages = {594-597},
 ISBN = {80-7099-509-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2003_Fuzzyapproachto},
}