Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tůma, F. : Katedra kybernetiky - informační brožura . p. 39, Západočeská univerzita, Plzeň, 2003.

Abstrakt

Historie KKY, personální obsazení. Garantované studijní obory. VaV, grantová a publikační aktivita. Vybavení laboratoří, spolupráce s průmyslem.

Detail publikace

Název: Katedra kybernetiky - informační brožura
Autor: Tůma, F.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Učební text, skripta, výukový program, příručka
Strana: 39
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
/ 2019-12-10 12:28:39 /

Klíčová slova

Department of Cybernetics, annual

Klíčová slova v češtině

Katedra kybernetiky, ročenka

BibTeX

@MISC{TumaF_2003_Katedrakybernetiky,
 author = {T\r{u}ma, F.},
 title = {Katedra kybernetiky - informa\v{c}n\'{i} bro\v{z}ura},
 year = {2003},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {39},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2003_Katedrakybernetiky},
}