Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tůma, F. : Kybernetika . p. 120, Západočeská univerzita, Plzeň, 2003.

Abstrakt

Kybernetika pojednává o řízení a výměně informací v různých systémech, tj. v živých organizmech, strojích a ve společnosti. Vnitřní a vnější popis abstraktních a fyzikálních systémů. Modelování a počítačová simulace. Teorie informace. Syntéza logických obvodů. Syntaxe a sémantika umělých jazyků s ohledem na komunikaci člověk-stroj. Principy rozpoznávání obrazů. Adaptivní a učící se systémy jako základ robotických systémů.

Detail publikace

Název: Kybernetika
Autor: Tůma, F.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Učební text, skripta, výukový program, příručka
Strana: 120
ISBN: 80-7082-990-7
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
/ /

Klíčová slova

Cybernetics, system, information, control.

Klíčová slova v češtině

Kybernetika, systém, informace, řízení

BibTeX

@MISC{TumaF_2003_Kybernetika,
 author = {T\r{u}ma, F.},
 title = {Kybernetika},
 year = {2003},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {120},
 ISBN = {80-7082-990-7},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2003_Kybernetika},
}