Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tůma, F. : Katedra kybernetiky : informační brožura . p. 40, Západočeská univerzita, Plzeň, 2004.

Abstrakt

Historie KKY, personální obsazení. Garantované studijní obory. VaV, grantová a publikační aktivita. Vybavení laboratoří, spolupráce s průmyslem.

Detail publikace

Název: Katedra kybernetiky : informační brožura
Autor: Tůma, F.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Učební text, skripta, výukový program, příručka
Strana: 40
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
/ 2019-12-10 12:27:55 /

Klíčová slova

Katedra kybernetiky

Klíčová slova v češtině

Department of Cybernetics

BibTeX

@MISC{TumaF_2004_Katedrakybernetiky,
 author = {T\r{u}ma, F.},
 title = {Katedra kybernetiky : informa\v{c}n\'{i} bro\v{z}ura},
 year = {2004},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {40},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2004_Katedrakybernetiky},
}