Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tůma, F. : Teorie řízení . p. 203, Západočeská univerzita, Plzeň, 2005.

Abstrakt

Teorie řízení buduje ucelenou teorii spojitých lineárních dynamických systémů. Matamatické modely a počítačové simulace systémů. Typové řízené soustavy, jejich dynamické vlastnosti a charakteristiky, identifikace parametrů. Stabilita a kvalita systémů. Návrh optimálních zpětnovazebních řídicích systémů pro průmyslové aplikace, regulátor PID a jeho optimální nastavení.

Detail publikace

Název: Teorie řízení
Autor: Tůma, F.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Učební text, skripta, výukový program, příručka
Strana: 203
ISBN: 80-7043-361-2
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
/ /

Klíčová slova

Linear system, optimal control, stability, quality, PID controllers.

Klíčová slova v češtině

Lineární systémy, optimální řízení, stabilita, klalita, PID regulátory.

BibTeX

@MISC{TumaF_2005_Teorierizeni,
 author = {T\r{u}ma, F.},
 title = {Teorie \v{r}\'{i}zen\'{i}},
 year = {2005},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {203},
 ISBN = {80-7043-361-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2005_Teorierizeni},
}