Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tůma, F. and Fialová, A. : Katedra kybernetiky . p. 43, Západočeská univerzita, Plzeň, 2006.

Abstrakt

Historie Katedry kybernetiky, personální obsazení. Garantované studijní obory. Vědeckovýzkumná činnost, grantové a publikační aktivity. Laboratorní vybavení. Spolupráce s průmyslem. Anotace předmětů garantovaných KKY.

Detail publikace

Název: Katedra kybernetiky
Autor: Tůma, F. ; Fialová, A.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Učební text, skripta, výukový program, příručka
Strana: 43
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
/ 2019-12-10 09:53:06 /

Klíčová slova

Department of Cybernetics

Klíčová slova v češtině

Katedra kybernetiky

BibTeX

@MISC{TumaF_2006_Katedrakybernetiky,
 author = {T\r{u}ma, F. and Fialov\'{a}, A.},
 title = {Katedra kybernetiky                                    },
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {43},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2006_Katedrakybernetiky},
}