Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tůma, F. and Tůmová, O. : Základy fuzzy logiky . JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA (JMO), vol. ROČNÍK 59, 9/2014 , p. 248-250, JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, 2014.

Abstrakt

The aim of this article is to remind the public the fuzzy logic methodology, when the research problem can not be accurately described mathematically . Yet this problem must be in engineering practice engineered grasp and satisfactorily solved.

Abstrakt v češtině

Cílem tohoto článku je připomenout technické veřejnosti metodiku fuzzy logiky, kdy zkoumaný problém nelze přesně matematicky popsat. Přesto je třeba v technické praxi tento problém inženýrsky uchopit a uspokojivě řešit.

Detail publikace

Název: Základy fuzzy logiky
Autor: Tůma, F. ; Tůmová, O.
Název - česky: Základy fuzzy logiky
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.9.2014
Rok vydání: 2014
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA (JMO)
Číslo vydání: ROČNÍK 59, 9/2014
Strana: 248 - 250
ISSN: 0447-6441
Editor: JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky
/ 2019-12-10 12:19:09 /

BibTeX

@MISC{TumaF_2014_Zakladyfuzzylogiky,
 author = {T\r{u}ma, F. and T\r{u}mov\'{a}, O.},
 title = {Z\'{a}klady fuzzy logiky},
 year = {2014},
 journal = {JEMN\'{A} MECHANIKA A OPTIKA (JMO)},
 volume = {RO\v{C}N\'{I}K 59,   9/2014  },
 pages = {248-250},
 editor = {JEMN\'{A} MECHANIKA A OPTIKA, Fyzik\'{a}ln\'{i} \'{u}stav Akademie v\v{e}d \v{C}esk\'{e} republiky},
 ISSN = {0447-6441},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2014_Zakladyfuzzylogiky},
}