Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tůmová, O. and Tůma, F. : Úloha měřicího procesu v systémech řízení kvality a hodnocení procesu měření . JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA (JMO), vol. ROČNÍK 63, 9/2018 , p. 257-260, JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, 2018.

Abstrakt

The measurement process as an integral part of quality management systems. Eligibility of the measuring system and the most important normative regulations for the quality control of measuring processes. Descriptions of the most important methodologies for assessing the competence of measuring systems.

Abstrakt v češtině

Proces měření jako nedílná součást systémů řízení kvality. Způsobilost měřicího systému a nejdůležitější normativní předpisy pro řízení kvality měřicích procesů. Popisy nejdůležitějších metodik hodnocení způsobilosti měřicích systémů.

Detail publikace

Název: Úloha měřicího procesu v systémech řízení kvality a hodnocení procesu měření
Autor: Tůmová, O. ; Tůma, F.
Název - česky: Úloha měřicího procesu v systémech řízení kvality a hodnocení procesu měření
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 3.9.2018
Rok vydání: 2018
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA (JMO)
Číslo vydání: ROČNÍK 63, 9/2018
Strana: 257 - 260
ISSN: 0447-6441
Editor: JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky
/ 2019-12-10 12:18:43 /

BibTeX

@MISC{TumovaO_2018_Ulohamericiho,
 author = {T\r{u}mov\'{a}, O. and T\r{u}ma, F.},
 title = { \'{U}loha m\v{e}\v{r}ic\'{i}ho procesu v syst\'{e}mech \v{r}\'{i}zen\'{i} kvality a hodnocen\'{i} procesu m\v{e}\v{r}en\'{i}},
 year = {2018},
 journal = {JEMN\'{A} MECHANIKA A OPTIKA (JMO)},
 volume = {RO\v{C}N\'{I}K 63,   9/2018  },
 pages = {257-260},
 editor = {JEMN\'{A} MECHANIKA A OPTIKA, Fyzik\'{a}ln\'{i} \'{u}stav Akademie v\v{e}d \v{C}esk\'{e} republiky},
 ISSN = {0447-6441},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumovaO_2018_Ulohamericiho},
}