Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tůmová, O. and Tůma, F. : Kontrola výroby a regulační diagramy . JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA (JMO), vol. ROČNÍK 64, 2/2019, p. 55-58, JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, 2019.

Abstrakt

Control diagrams belong to the group of preventive tools of quality control. In general, Shewhart control diagrams are used to control production quality but have limited validity in the real world. Therefore, we should also use other procedures that allow effective control of production processes under given conditions. The paper will give an overview of various control diagrams, their properties and their use in real practice. There are also news releases in published standards.

Abstrakt v češtině

Regulační diagramy patří do skupiny preventivních nástrojů řízení kvality. Ke kontrole výrobní kvality se většinou používají tzv. Shewhartovy regulační diagramy, které však mají v reálném prostředí jen omezenou platnost. Proto bychom měli používat i jiné postupy, které umožňují účinnou regulaci výrobních procesů v daných podmínkách. V příspěvku bude uveden přehled různých regulačních diagramů, jejich vlastností a použití v reálné praxi. Jsou také zmíněny novinky ve vydaných normách.

Detail publikace

Název: Kontrola výroby a regulační diagramy
Autor: Tůmová, O. ; Tůma, F.
Název - česky: Kontrola výroby a regulační diagramy
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.2.2019
Rok vydání: 2019
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA (JMO)
Číslo vydání: ROČNÍK 64, 2/2019
Strana: 55 - 58
ISSN: 0447-6441
Editor: JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky
/ 2019-12-10 12:22:24 /

BibTeX

@MISC{TumovaO_2019_Kontrolavyrobya,
 author = {T\r{u}mov\'{a}, O. and T\r{u}ma, F.},
 title = {Kontrola v\'{y}roby a regula\v{c}n\'{i} diagramy},
 year = {2019},
 journal = {JEMN\'{A} MECHANIKA A OPTIKA (JMO)},
 volume = {RO\v{C}N\'{I}K 64,   2/2019},
 pages = {55-58},
 editor = {JEMN\'{A} MECHANIKA A OPTIKA, Fyzik\'{a}ln\'{i} \'{u}stav Akademie v\v{e}d \v{C}esk\'{e} republiky},
 ISSN = { 0447-6441 },
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumovaO_2019_Kontrolavyrobya},
}