Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tůmová O. and Tůma F. : Using Basic Quality Control Tools in Metrology – Part 2 . Metrologie, 2020, vol. 4, p. 1-4, 2020.

Abstrakt

Metrology and measurement processes use some basic quality management tools. For proper security of metrological confirmation, we must use quality management tools at different levels, as metrology, measuring processes and quality management are closely linked.

Abstrakt v češtině

Metrologie i procesy měření využívají některé základní nástroje řízení kvality. Pro správné zajištění metrologické konfirmace musíme využívat nástroje řízení kvality na různých úrovních, neboť metrologie, měřicí procesy a řízení kvality jsou spolu úzce provázané.

Detail publikace

Název: Using Basic Quality Control Tools in Metrology – Part 2
Autor: Tůmová O. ; Tůma F.
Název - česky: Využití základních nástrojů řízení kvality v metrologii – část 2
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.4.2020
Rok vydání: 2020
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Metrologie
Svazek: 2020
Číslo vydání: 4
Strana: 1 - 4
/ 2021-01-25 11:53:34 /

Klíčová slova

Metrology, measurement processes, quality management tools, Pareto analysis, histograms

Klíčová slova v češtině

Metrologie, procesy měření, nástroje řízení kvality, Paretova analýza, histogramy

BibTeX

@ARTICLE{TumovaO_2020_UsingBasicQuality_1,
 author = {T\r{u}mov\'{a} O. and T\r{u}ma F.},
 title = {Using Basic Quality Control Tools in Metrology - Part 2},
 year = {2020},
 journal = {Metrologie},
 volume = {4},
 pages = {1-4},
 series = {2020},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumovaO_2020_UsingBasicQuality_1},
}