Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tychtl, Z. : Development of the new harmonic-sinusoidal signal generation module for the ARTIC - Czech TTS . Speech processing, p. 87-92, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.

Abstrakt

We found the sinusoidal coding and harmonic plus noise modeling techniques very promising in our goal of reaching high quality of synthesized speech and simultaneously having possibility to compress well the speech unit database. We found this method to be quite sensitive to accurate determination of the pitch-frequency and the placement of the phonetic unit boundaries. It is also advantageous to ensure the coherence of phase components during synthesis stage that is not generally easy task. In our experiments, we observed that the phase coherence is more important (from the view of naturalness) then the necessity of the strict usage of the original phase component in all instants (frames). So, in our new experimental synthesis system we prefer keeping the phases coherent rather than trying to interpolate them. We reached very promising results.

Abstrakt v češtině

Techniky sinusového kódování a harmonicko-šumového modelování jsme vyhodnotili jako velmi slibné pro náš cíl dosažení vysoké kvality syntetizované řeči při současné možnosti vysoké komprese databáze řečových jednotek. Takové metody je poměrně citlivá na přesnost určení hlasivkové frekvence a hranic fonetických jednotek. Výhodou je zaručení spojitosti fázových komponent během syntézy, což obecně není jednoduché. V našich experimentech jsme pozorovali, že spojitost fáze je důležitější (pro přirozenost) než snaha o striktní používání originálních fází v každém okamžiku (segmentu). V našem novém experimentálním systému syntézy tedy preferujeme fázovou koherenci před snahou o jejich interpolace. Dosáhli jsme velice slibných výsledků.

Detail publikace

Název: Development of the new harmonic-sinusoidal signal generation module for the ARTIC - Czech TTS
Autor: Tychtl, Z.
Název - česky: Vývoj nového modulu harmonicko-sinusoidální generování signálu pro ARTIC - Czech TTS
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 15.9.2003
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Speech processing
Strana: 87 - 92
ISBN: 80-86269-10-8
Nakladatel: Academy of Sciences of the Czech Republic
Místo vydání: Prague
Datum: 15.9.2003 - 17.9.2003
/ /

Klíčová slova

phase coherence, speech synthesis

Klíčová slova v češtině

fázová spojitost, syntéza řeči

BibTeX

@INPROCEEDINGS{TychtlZ_2004_Developmentofthe,
 author = {Tychtl, Z.},
 title = {Development of the new harmonic-sinusoidal signal generation module for the ARTIC - Czech TTS},
 year = {2004},
 publisher = {Academy of Sciences of the Czech Republic},
 journal = {Speech processing},
 address = {Prague},
 pages = {87-92},
 ISBN = {80-86269-10-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TychtlZ_2004_Developmentofthe},
}