Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tychtl, Z. : Phase vectors construction in low-resource-demanding version of harmonic speech synthesis . Proceedings of 14th Czech-German workshop, p. 130-134, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.

Abstrakt

The proposed method reduces significantly complete number of phase components that need be stored in harmonic speech synthesis. We achieve it by constructing just one particular phase vector for each whole voiced sequence of frames in every speech unit. The process of phase vector construction is described in details. It is shown that the synthesis method using such approach ensures the phase coherence in generated voiced sequencies.

Abstrakt v češtině

Prezentovaná metoda výrazně redukuje celkový počet fázových komponent, které je třeba ukládat při harmonické syntéze řeči. Toho je dosahováno konstrukcí pouhého jednoho fázového vektoru pro každou celou znělou sekvenci segmentů v každé řečové jednotce. Je ukázáno, že metoda používající takový přístup zaručuje fázovou koherenci v generovaných znělých sekvencích.

Detail publikace

Název: Phase vectors construction in low-resource-demanding version of harmonic speech synthesis
Autor: Tychtl, Z.
Název - česky: Konstrukce fázových vektorů ve verzi harmonické syntézy s nízkými nároky na zdroje
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of 14th Czech-German workshop
Strana: 130 - 134
ISBN: 80-86269-11-6
Nakladatel: Academy of Sciences of the Czech Republic
Místo vydání: Prague
Datum: 13.9.2004 - 15.9.2004
/ /

Klíčová slova

phase coherence, speech synthesis

Klíčová slova v češtině

fázová spojitost, syntéza řeči

BibTeX

@INPROCEEDINGS{TychtlZ_2004_Phasevectors,
 author = {Tychtl, Z.},
 title = {Phase vectors construction in low-resource-demanding version of harmonic speech synthesis},
 year = {2004},
 publisher = {Academy of Sciences of the Czech Republic},
 journal = {Proceedings of 14th Czech-German workshop},
 address = {Prague},
 pages = {130-134},
 ISBN = {80-86269-11-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TychtlZ_2004_Phasevectors},
}