Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tychtl, Z. and Zahradil, J. : Keyword spotter based voice information system with the efficient long delay echo canceling parameterizer . SPECOM 2005 proceedings, p. 765-768, Moscow State Linguistic University, Moscow , 2005.

Abstrakt

In the proposed paper we describe our keyword spotter based complex voice information system. The purpose of the system is to provide the users with voice access to the information database via telephone line. In this paper we give overview of the whole system and later on we focus on the signal preprocessing unit in more details. Then we move on an introduction of the efficient combination of MFCC speech parameterizer with the frequency-domain echo canceller. We concentrate on their combination, their roles and usage in the system. The benefit of our approach is in efficiency. The use of only two FFT blocks in whole signal pre-processing is needed.

Abstrakt v češtině

V předloženém článku je popsán náš řečový informační systém založený na detekci klíčových slov. Účelem systému je poskytnout uživateli přístup k informacím použitím telefonního spojení. V článku podáváme přehled celého systému a soustředíme se na jednotku předzpracování signálu. Dále představujeme efektivní kombinaci MFCC parametrizeru s frekvenčním echo-cancelerem. Soustředíme se hlavně na jejich kombinaci, jejich role a použití v systému. Přínos popsaného přístupu je hlavně v efektivitě. Pro předzpracování signálu je potřeba pouhých dvou výpočtů FFT.

Detail publikace

Název: Keyword spotter based voice information system with the efficient long delay echo canceling parameterizer
Autor: Tychtl, Z. ; Zahradil, J.
Název - česky: Hlasový informační systém s detekcí klíčových slov využívající efektivní parametrizer s potlačením echa s velkým zpožděním
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 17.10.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SPECOM 2005 proceedings
Strana: 765 - 768
ISBN: 5-7452-0110-X
Nakladatel: Moscow State Linguistic University
Místo vydání: Moscow
Datum: 17.10.2005 - 19.10.2005
/ /

Klíčová slova

speech signal, Key-word spotting, FFT, MFCC, echo

Klíčová slova v češtině

řečový signál, detekce klíčových slov, FFT, MFCC, echo

BibTeX

@INPROCEEDINGS{TychtlZ_2005_Keywordspotterbased,
 author = {Tychtl, Z. and Zahradil, J.},
 title = {Keyword spotter based voice information system with the efficient long delay echo canceling parameterizer},
 year = {2005},
 publisher = {Moscow State Linguistic University},
 journal = {SPECOM 2005 proceedings},
 address = {Moscow  },
 pages = {765-768},
 ISBN = {5-7452-0110-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TychtlZ_2005_Keywordspotterbased},
}