Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Tychtl, Z. : Architecture of the new system for searching in huge multimedia databases . Speech Processing, p. 137-140, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague, 2006.

Abstrakt

The paper proposes the architectural view of our new scalable distributed system for searching in huge multimedia databases. The purpose of the system is to allow for the fast searching for spoken phrases, speakers, topics, scenes, dialogs, events, situations, etc. in the huge database of audio-video records. In the paper we will describe in details modular structure of the system as well as the implementation methods that allows the system to process distributable and with high scalability.

Abstrakt v češtině

Příspěvek nabízí pohled na architekturu našeho nového škálovatelného distribuovaného systému pro vyhledávání v rozsáhlých multimediálních databázích. Učelem systému je rychlé vyhledávání promluvených frází, řečníků, témat, scén, dialogů, událostí, situací apod. v rozsáhlých databázích audio-video nahrávek.V článku popisujeme detailně modulární strukturu systému a implementační metody, které umožní systému fungovat distribuovaně a s vysokou škálovatelností.

Detail publikace

Název: Architecture of the new system for searching in huge multimedia databases
Autor: Tychtl, Z.
Název - česky: Architektura nového systému pro vyhledávání v rozsáhlých multimediálních databázích
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 27.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Speech Processing
Strana: 137 - 140
ISBN: 80-86269-15-9
Nakladatel: Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR
Místo vydání: Prague
Datum: 27.9.2006 - 29.9.2006
/ /

Klíčová slova

speech-reognition, key-word-spotting, searching, video, multimedi

Klíčová slova v češtině

text-to-speech, převod textu na řeč, korpus, němčina

BibTeX

@INPROCEEDINGS{TychtlZ_2006_Architectureofthe,
 author = {Tychtl, Z.},
 title = {Architecture of the new system for searching in huge multimedia databases},
 year = {2006},
 publisher = {Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR},
 journal = {Speech Processing},
 address = {Prague},
 pages = {137-140},
 ISBN = {80-86269-15-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TychtlZ_2006_Architectureofthe},
}