Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Vaněk, J. and Padrta, A. : Optimization of features for robust speaker recognition . Speech processing, p. 140-147, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This study is aimed to examine possibilities of improving of the features. Main emphasis is placed on the robustness, i.e. noisy test data and/or channel disturbances (e.g. microphone mismatch). The new proposed features allow us to decrease the recognition error rate by 35-50%.

Abstrakt v češtině

Tento článek zkoumá možnosti zlepření metod extrakce příznaků z akustického sihnálu. Důraz je kladen zejména na robustnost takovýchto příznaků, které pak rozahují lepších výsledků při přítomnosti aditivního šumu či zkraslení přenosového kanálu. Nově navržené příznaky umožňují snížit chybu rozpoznávání o 35 až 50%.

Detail publikace

Název: Optimization of features for robust speaker recognition
Autor: Vaněk, J. ; Padrta, A.
Název - česky: Optimalizace extrakce příznaků pro robustní rozpoznávání řečníka
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Speech processing
Strana: 140 - 147
ISBN: 80-86269-11-6
Nakladatel: Academy of Sciences of the Czech Republic
Místo vydání: Prague
Datum: 13.9.2004 - 15.9.2004
/ 2012-02-17 10:56:49 /

Klíčová slova

signal, speech processing, speaker recognition, verification, identification, robustness, features, noise, channel, distortion, MFCC, PLP, CMS, filter, smoothing, GMM, UBM

Klíčová slova v češtině

signal, zpracování řeči, rozpoznávání řečníka, verifikace, identifikace, robustnost, pžíznaky, šum, kanál, zkreslení, MFCC, PLP, CMS, filtr, vyhlazování

BibTeX

@INPROCEEDINGS{VanekJ_2004_Optimizationof,
 author = {Van\v{e}k, J. and Padrta, A.},
 title = {Optimization of features for robust speaker recognition},
 year = {2004},
 publisher = {Academy of Sciences of the Czech Republic},
 journal = {Speech processing},
 address = {Prague},
 pages = {140-147},
 ISBN = {80-86269-11-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/VanekJ_2004_Optimizationof},
}