Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Vaněk Jan and Psutka Josef V. and Zelinka Jan and Pražák Aleš and Psutka Josef : Discriminative training of gender-dependent acoustic models . Text, Speech and Dialogue, p. 331-338, Springer, Plzeň, 2009.

PDF ke stažení

PDF

Další informace


Dostupnost

Abstrakt

The main goal of this paper is to explore the methods of gender-dependent acoustic modeling that would take the possibly of imperfect function of a gender detector into consideration. Such methods will be beneficial in real-time recognition tasks (eg. real-time subtitling of meetings) when the automatic gender detection is delayed or incorrect. The goal is to minimize an impact to the correct function of the recognizer. The paper also describes a technique of unsupervised splitting of training data, which can improve gender-dependent acoustic models trained on the basis of manual markers (male/female). The idea of this approach is grounded on the fact that a significant amount of "masculine" female and "feminine" male voices occurring in training corpora and also on frequent errors in manual markers.

Abstrakt v češtině

Hlavním cílem tohoto článku je prozkoumat metody modelování gender-dependent akustických modelů, které budou brát v úvahu nedokonalou funkci detektoru řečníka. Takovéto metody se uplatní zejména v úlohách automatického rozpoznávání řeči v reálném čase, kde detekovaná informace o řečníkovy bývá často zpožděná nebo chybná. Cílem je minimalizovat vliv této chybovosti na výsledek rozpoznávání. Článek rovněž popisuje automatický algoritmus pro tvorbu těchto modelů, kterým lze standardní gender-dependent modely ještě vylepšit. Idea tohoto přístupu spočívá v tom, že někteří muži mají hlas akusticky spíše se podobající hlasu ženskému a naopak. Tento algoritmus dokáže rovněž zkorigovat případné chyby v úvodní informaci o pohlaví řečníků.

Detail publikace

Název: Discriminative training of gender-dependent acoustic models
Autor: Vaněk Jan ; Psutka Josef V. ; Zelinka Jan ; Pražák Aleš ; Psutka Josef
Název - česky: Diskriminativní modelování gender-dependent akustických modelů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 17.9.2009
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Text, Speech and Dialogue
Strana: 331 - 338
ISBN: 978-3-642-04207-2
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Plzeň
2011-03-15 16:21:46 / 2012-02-17 11:22:24 / 1

Klíčová slova

acoustic modeling, HMM, discriminative training, gender-dependent models

Klíčová slova v češtině

akustické modely, HMM, diskriminativní modelování, gender-dependent modely

BibTeX

@INPROCEEDINGS{VanekJan_2009_Discriminative,
 author = {Van\v{e}k Jan and Psutka Josef V. and Zelinka Jan and Pra\v{z}\'{a}k Ale\v{s} and Psutka Josef},
 title = {Discriminative training of gender-dependent acoustic models},
 year = {2009},
 publisher = {Springer},
 journal = {Text, Speech and Dialogue},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {331-338},
 ISBN = {978-3-642-04207-2},
 note = {LNCS 5729, ISSN 0302-9743 z\'{a}znam byl UK p\v{r}e\v{r}azen a dopln\v{e}n o UT ISI na \v{z}\'{a}dost prof. Psutky},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/VanekJan_2009_Discriminative},
}