Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Večerek, O. and Schlegel, M. and Balda, P. : Regulační systém mykacího stroje . MATLAB 2003, p. 608-615, HUMUSOFT, Praha, 2003.

Abstrakt

Příspěvek popisuje vývoj regulačního systému textilního mykacího stroje pomocí programového systému Simulink, zařízení dSPACE a knihovny funkčních bloků pro průmyslovou regulaci RexLib. Vysoká kvalita regulace jemnosti výstupního pramene je dosažena kombinací kaskádní a IMC regulace s dopřednou vazbou a automatickým dolaďováním. Kromě regulační struktury jsou popsány výsledky simulace a experimentálního ověření řídícího systému na stroji.

Detail publikace

Název: Regulační systém mykacího stroje
Autor: Večerek, O. ; Schlegel, M. ; Balda, P.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 25.11.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: MATLAB 2003
Strana: 608 - 615
ISBN: 80-7080-526-9
Nakladatel: HUMUSOFT
Místo vydání: Praha
Datum: 25.11.2003 - 25.11.2003
/ /

Klíčová slova

sliver machine, sliving, cascade control, IMC, dSpace, Simulink, RexLib

Klíčová slova v češtině

mykací stroj, mykání, kaskádní regulace, IMC, dSpace, Simulink, RexLib

BibTeX

@INPROCEEDINGS{VecerekO_2003_Regulacnisystem,
 author = {Ve\v{c}erek, O. and Schlegel, M. and Balda, P.},
 title = {Regula\v{c}n\'{i} syst\'{e}m mykac\'{i}ho stroje},
 year = {2003},
 publisher = {HUMUSOFT},
 journal = {MATLAB 2003},
 address = {Praha},
 pages = {608-615},
 ISBN = {80-7080-526-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/VecerekO_2003_Regulacnisystem},
}