Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Večerek, O. and Schlegel, M. : Design of H-infinity PI controllers by robustness regions method . Process control 2004, p. 1-9, University of Pardubice , Pardubice, 2004.

Abstrakt

This paper presents the complete analytical solution of the mixed sensitivity design problem for general SISO systems and the PI controller. The generalized robustness regions method is employed to obtain robustness regions in the parameter plane k-k_i for given gamma. The value of gamma when the admissible region turns into the point corresponds to the optimal PI controller. Moreover, the presented method fully describes the set of all PI controllers which guarantee the given value of the mixed sensitivity criterion gamma. The presented solution can also be extended to the PID controller with fixed ratio Td/Ti or to another fixed structure controller with two design parameters.

Abstrakt v češtině

V článku je uvedeno úplné analytické řešení smíšeného H-nekonečno problému pro PI regulátor a obecnou soustavu s jedním vstupem a výstupem. Metodou zobecněných robustních regionů jsou získána všechna řešení pro dané gama. Pro minimální dosažitelné gama přechází robustní region na jediný bod odpovídající optimálnímu PI regulátoru. Uvedený přístup lze rozšířit na případ PID regulátoru se zafixovaným poměrem Td/Ti.

Detail publikace

Název: Design of H-infinity PI controllers by robustness regions method
Autor: Večerek, O. ; Schlegel, M.
Název - česky: Návrh PI regulátoru metodou H-nekonečno
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 8.6.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process control 2004
Strana: 1 - 9
ISBN: 80-7194-662-1
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Datum: 8.6.2004 - 11.6.2004
/ /

Klíčová slova

robust control, H-infinity design, PI control, robustness regions

Klíčová slova v češtině

robustní řízení, metody H-nekonečno, PI regulátor, robustní regiony

BibTeX

@INPROCEEDINGS{VecerekO_2004_DesignofH-infinity,
 author = {Ve\v{c}erek, O. and Schlegel, M.},
 title = {Design of H-infinity PI controllers by robustness regions method},
 year = {2004},
 publisher = {University of Pardubice },
 journal = {Process control 2004},
 address = {Pardubice},
 pages = {1-9},
 ISBN = {80-7194-662-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/VecerekO_2004_DesignofH-infinity},
}