Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Večerek, O. : Metody automatického návrhu robustních regulátorů pro procesy s dominantním dopravním zpožděním . p. 143, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.

Abstrakt

Tato disertační práce se zabývá problematikou návrhu robustních regulátorů s omezenou strukturou pro statické a astatické procesy s dominantním dopravním zpožděním a monotónní přechodovou charakteristikou. Práce uvádí dvě metody návrhu regulátoru. První metoda využívá pro popis procesu informace dvojího druhu -- apriorní informaci a několik experimentálně určených tzv. charakteristických čísel procesu. Druhá metoda uvedená pro možnost porovnání výsledků se zabývá návrhem regulátoru metodou H-nekonečno.

Detail publikace

Název: Metody automatického návrhu robustních regulátorů pro procesy s dominantním dopravním zpožděním
Autor: Večerek, O.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 6.10.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 143
Místo vydání: Plzeň
Datum: 6.10.2004 - 6.10.2004
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

Smith predictor, Robust control, PID Control, Robustness regions, H-infty design, Carding machine

Klíčová slova v češtině

Smithův prediktor, Robustní řízení, PID regulátory, Robustní regiony, H-nekonečno design, mykací stroj

BibTeX

@PHDTHESIS{VecerekO_2004_Metodyautomatickeho,
 author = {Ve\v{c}erek, O.},
 title = {Metody automatick\'{e}ho n\'{a}vrhu robustn\'{i}ch regul\'{a}tor\r{u} pro procesy s dominantn\'{i}m dopravn\'{i}m zpo\v{z}d\v{e}n\'{i}m},
 year = {2004},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {143},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/VecerekO_2004_Metodyautomatickeho},
}