Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Veselý, K. : Návrh optimálního systému automatického řízení z pohledu Nové teorie systémů . p. 99, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, ZČU v Plzni, FAV, KKY, 2006.

Abstrakt

Tato disertační práce se zabývá návrhem optimálního kauzálního systému automatického řízení z pohledu Nové teorie systémů, navržené prof. Žampou. K jeho návrhu byla odvozena Rozšířená Bellmanova optimalizační rekurze. V souvislosti s návrhem optimálního chování systému automatického řízení je rovněž řešen problém řiditelnosti a dosažitelnosti lineárního deterministického subsystému z pohledu Nové teorie systémů.

Abstrakt v češtině

Tato disertační práce se zabývá návrhem optimálního kauzálního systému automatického řízení z pohledu Nové teorie systémů, navržené prof. Žampou. K jeho návrhu byla odvozena Rozšířená Bellmanova optimalizační rekurze. V souvislosti s návrhem optimálního chování systému automatického řízení je rovněž řešen problém řiditelnosti a dosažitelnosti lineárního deterministického subsystému z pohledu Nové teorie systémů.

Detail publikace

Název: Návrh optimálního systému automatického řízení z pohledu Nové teorie systémů
Autor: Veselý, K.
Název - česky: Návrh optimálního systému automatického řízení z pohledu Nové teorie systémů
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 15.11.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 99
Místo vydání: ZČU v Plzni, FAV, KKY
Datum: 15.11.2006 - 15.5.2006
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

System theory, Control theory, Optimal control, Controllability, Reachability

Klíčová slova v češtině

Teorie systémů, Teorie řízení, Optimální řízení, Řiditelnost, Dosažitelnost

BibTeX

@PHDTHESIS{VeselyK_2006_Navrhoptimalniho,
 author = {Vesel\'{y}, K.},
 title = {N\'{a}vrh optim\'{a}ln\'{i}ho syst\'{e}mu automatick\'{e}ho \v{r}\'{i}zen\'{i} z pohledu Nov\'{e} teorie syst\'{e}m\r{u}},
 year = {2006},
 address = {Z\v{C}U v Plzni, FAV, KKY},
 pages = {99},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/VeselyK_2006_Navrhoptimalniho},
}