Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Veselý, K. and Žampa, P. and Steska, P. : Some properties and problems of systems containing statical component of the state . Cybernetics and systems 2006, p. 9-14, Austrian Society for Cybernetic Studies, Vienna, 2006.

Abstrakt

A new approach to the system theory enabled to operate with systems or subsystems which include two types of the state variables - dynamical and statical. In this contribution the definition of the controllability and the reachability are formulated for these subsystems. Also relevant criteria are derived in this contribution. The second problem which is mentioned in this contribution is that the presence of the statical component of the state of the MIMO plant leads to the new type of the control strategy - sequential strategy. The using of the sequential strategy is necessary for the design of the optimal control system if the MIMO plant includes statical state variables (statical component of the state).

Abstrakt v češtině

Nový přístup k teorii systémů umožňuje pracovat se systémy a subsystémy, které mohou obsahovat dvě složky stavu - statickou a dynamickou. V tomto příspěvku je zavedena definice řiditelnosti a dosažitelnosti pro tyto subsystémy. Rovněž jsou odvozena příslušná kritéria těchto vlastností. Druhý problém, který je v příspěvku zmíněn, je návrh regulátoru pro MIMO subsystém, který může obsahovat statickou složku stavu. Tento návrh vede na nový typ řídící strategie - sekvenční strategii. Sekvenční strategii je nutné užít při návrhu optimálního systému automatického řízení, pokud řízený MIMO subsystém obsahuje statickou složku stavu.

Detail publikace

Název: Some properties and problems of systems containing statical component of the state
Autor: Veselý, K. ; Žampa, P. ; Steska, P.
Název - česky: Některé vlastnosti a problémy systémů, které obsahují statickou složku stavu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 18.4.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Cybernetics and systems 2006
Strana: 9 - 14
ISBN: 3-85206-172-5
Nakladatel: Austrian Society for Cybernetic Studies
Místo vydání: Vienna
Datum: 18.4.2006 - 21.4.2006
/ /

Klíčová slova

system theory, controllability, reachability, sequential strategy

Klíčová slova v češtině

teorie systémů, řiditelnost, dosažitelnost, sekvenční strategie

BibTeX

@INPROCEEDINGS{VeselyK_2006_Somepropertiesand,
 author = {Vesel\'{y}, K. and \v{Z}ampa, P. and Steska, P.},
 title = {Some properties and problems of systems containing statical component of the state},
 year = {2006},
 publisher = {Austrian Society for Cybernetic Studies},
 journal = {Cybernetics and systems 2006},
 address = {Vienna},
 pages = {9-14},
 ISBN = {3-85206-172-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/VeselyK_2006_Somepropertiesand},
}